Rotterdam-Rijnmond
Word vrijwilliger Doneer

Goed voorbereid en hulp aan kwetsbare groepen

Geplaatst op 01 januari 2021

Het Rode Kruis is er voor iedereen. We kunnen niet altijd rechtstreeks helpen, maar kunnen hulpvragers wel in contact brengen met onze partners. Die partners zijn gespecialiseerd in de hulpverlening die ze aanbieden. Van onderdak tot aan ondersteuning bij boodschappen. Wij ondersteunen onze partners. Bijvoorbeeld met de veldbedden en hygiëne producten voor de inrichting van een noodopvang voor daklozen tot aan het verstrekken van voedselkaarten. Ook voor eenzame ouderen bieden we hulp. Zij kunnen gebruik maken van de telefooncirkel, voor een praatje en de check dat alles goed gaat.

Voedselhulp

Aan het begin van de COVID-19 crisis kwamen er meerdere mensen in beeld bij het Rode Kruis die niet genoeg geld hadden voor voedsel en niet bij reguliere hulpinstanties aan konden kloppen, of hun weg daar naar toe nog niet hadden gevonden. Hun situatie was veelal een direct gevolg van de COVID-19 pandemie, omdat mensen hun baan verloren of informele inkomsten weg vielen.

In de stad ontstonden veel initiatieven vanuit particulieren en maatschappelijke organisaties, waar mensen die tussen wal en schip vallen terecht kunnen voor een maaltijd of een boodschappenpakket. Het Rode Kruis ondersteunt momenteel 44 van deze organisaties en door supermarkt- en drogist kaarten uit te geven waarmee de hulpvrager zelf zijn eigen boodschappen kan doen. Hiermee hebben we in de afgelopen 1,5 jaar meer dan 6,000 mensen bereikt en waar mogelijk doorverwezen naar reguliere hulp.

Deze interventie heeft een kwetsbare groep zichtbaar gemaakt en het blijkt dat er een grote groep waarvoor geen passend alternatief is gevonden. Deze vorm van hulpverlening wordt daarom doorgezet in 2022.

Ook ondersteunt het Rode Kruis diverse pilotprojecten zoals ‘Beter eten’ en ‘Team up’.

Onderdak

Daklozen vormen een van de meest kwetsbare groepen in Nederland. Zij kunnen de hygiënemaatregelen niet naleven en hebben geen veilige plek om in quarantaine te gaan.

Ondertussen hebben steeds meer mensen geen toegang tot daklozenopvang. Afgelopen winter stelden gemeenten noodopvanglocaties tijdelijk open voor mensen die eigenlijk geen recht op opvang hadden, maar per 1 juni 2021 zijn veel van deze locaties gesloten. Onder andere arbeidsmigranten uit de EU en ongedocumenteerden dreigen hierdoor op straat te belanden.

Wij ondersteunen gemeenten en andere organisaties bij de opvang van álle dak- en thuisloze mensen die geen veilige plek hebben om te slapen, te eten of in quarantaine te gaan. Naast veldbedden en hygiënekits zorgen we ook voor EHBO-vrijwilligers en gastheren en -vrouwen.

Telefooncirkel

Deze telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die elkaar dagelijks bellen. Dat gebeurt in een vaste volgorde zodat de deelnemers steeds door dezelfde persoon worden gebeld. De telefooncirkel is vooral bedoeld voor oudere mensen uit de regio die alleen wonen of moeilijk de deur uitkunnen en biedt de zekerheid dat er elke dag telefonisch contact met hen wordt opgenomen.

Een vrijwilliger van het Rode Kruis begeleid de telefooncirkel.  Neemt een belpartner niet op dan geeft wordt dat doorgegeven aan de vrijwilliger. Deze zal dan actie ondernemen en zo nodig hulp inschakelen. Deelname is gratis.

Meest recente berichten

Logistiek

3 januari 2021

Zonder een goede logistiek is er geen hulpverlening mogelijk. Niet altijd even zichtbaar maar onmisb...

Lees meer