Noord-Holland Noord
Word vrijwilliger Doneer

Nieuwjaarsborrel 2024

Geplaatst op 30 januari 2024

Tekst: Jozé van der Kolk
Foto’s: Nick Boersen en Thomas van der Meer

Op deze mooie, maar koude zaterdag waren alle vrijwilligers van NHN uitgenodigd om naar de Nieuwjaarsborrel te komen. Deze keer werd er voor een locatie in Hoorn gekozen: Schouwburg theater Het Park bleek een perfecte accommodatie, met parkeerplek onder het gebouw en voor de RK busjes een mooie plek er vlak naast. Het uitzicht op het IJsselmeer, waar het water nog vrij hoog stond en het ijs nog tegen de wal aan kruide, was prachtig. Zéker toen later in de middag ook de zon onderging en het panorama rood kleurde!

Rode Kruis ZaWa Nieuwjaarsborrel uitzicht IJsselmeer

Vanuit de afdeling Zaanstreek-Waterland was er aangeboden om gebruik te maken van de busjes. Onze oudste vrijwilliger Cor de Visser stond keurig op tijd klaar in Purmerend, zo ook Peter de Oude en chauffeur Rob Lodder. Ook Ineke Kevenaar en ondergetekende stapten in. In het mooie gebouw aan de rand van het IJsselmeer werden de vrijwilligers hartelijk ontvangen door district manager Marleen van Duijnhoven en voorzitter van het district Maarten Fonk.

Na de gebruikelijke speeches met goede wensen voor het nieuwe jaar en de hoop weer met z’n allen een prachtige samenwerking neer te zetten, werd er nog een speciaal woord van dank en een oorkonde aan Han Thesing gegeven. Han heeft in het verleden verschillende functies bekleed, waaronder voorzitter van Noord-Kennemerland. Ook had hij zitting in de Ledenraad. Intussen werd het buffet klaar gezet, en het werd duidelijk dat de sprekers moesten opschieten, daar het anders koud werd. Han, die dit waarschijnlijk wel gezien had, nam op verzoek nog even woord en hield het kort: “Het is mooi geweest!” sprak hij, waarna onder luid applaus het buffet kon worden geopend.

Rode Kruis ZaWa Nieuwjaarsborrel Han Thesing

Zeer tot de verrassing van de aanwezigen, die gezien de tijd (van 16:00 tot 18:00) thuis een makkelijke hap hadden klaar staan, werden we getrakteerd op een kom tomatensoep, verschillende soorten luxe broodjes en andere lekkernijen! Met een hapje en een drankje werden gezellige gesprekken gevoerd met oude en nieuwe bekenden. Tegen zes werden we echt gemaand naar huis te gaan, want na onze borrel zou er een ander gezelschap komen.

Bij de uitgang stond een tafel klaar met kleine presentjes, waarmee we de avond afsloten! De powerbank op zonne-energie zal nog wel eens goed van pas kunnen komen!

Rode Kruis ZaWa Nieuwjaarsborrel het buffet

Meest recente berichten