Het Rode Kruis in Fryslân

Het Rode Kruis in Fryslân organiseert, coördineert en informeert. Wij geven lokaal invulling aan de doelstellingen van het Rode Kruis.

Het Rode Kruis in Fryslân opereert vanuit werkgroepen in Dokkum, Drachten, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Joure, Leeuwarden, Sneek en Wolvega. Deze lokale werkgroepen hebben een eigen coördinator die voornamelijk de nood- en evenementenhulp in haar werkgebied (gemeente) regelt, maar ook zijn lokaal EHBO-lessen te volgen.

Bijna alle afdelingen in Fryslân zijn opgeheven en overgegaan naar een aansturing vanuit het districtskantoor in Leeuwarden. Met uitzondering van de afdeling Sûdwest-Fryslân in Sneek. Deze afdeling heeft nog altijd een eigen bestuur en kantoor in Sneek.

Samenwerking is de sleutel in Fryslân. Met ingang van 1 maart 2018 communiceren we onze boodschap op deze gezamenlijke website en versturen we gezamenlijk een maandelijkse nieuwsbrief.

Neem contact op met het Rode Kruis in Fryslân