Groningen
Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruiser in de Spotlights: Yang Soo Kloosterhof

Geplaatst op 13 juli 2023

Volgend jaar april is het weer tijd om te kiezen voor de Ledenraad. De Ledenraad vertegenwoordigt de districten en beslist onder andere over de strategie van het Rode Kruis. Yang Soo Kloosterhof zit namens het district Groningen in de Ledenraad. Hij was voor zijn benoeming lid van het districtsbestuur en werd drie jaar geleden gevraagd om zich kandidaat te stellen. Na een bewogen termijn, met uitdagingen op het gebied van de corona- en vluchtelingencrisis, neemt hij afscheid van de Ledenraad, en is er volgend jaar ruimte voor een nieuw lid. Opgetogen vertelt hij over wat de Ledenraad doet en wat zijn belangrijkste taken zijn.

Wat doet de Ledenraad?


“De ledenraad vertegenwoordigt de 19000 vrijwilligers in Nederland en is op papier het hoogste orgaan binnen het Rode Kruis. De belangrijkste rol van de Ledenraad is het vertegenwoordigen en signaleren van zaken die in de districten spelen. Je zou de Ledenraad een waakhond kunnen noemen, en een klankbord voor het bestuur en de directie.

Ook doet de Ledenraad een aantal statutaire dingen zoals het vaststellen van de jaarrekening en het vrijwilligersbeleid, en het benoemen van het landelijke verenigingsbestuur. Ieder district heeft een afgevaardigde. Daarnaast zijn er vijf expertzetels voor leden met een specifieke portefeuille zoals internationale hulp, diversiteit of financiën.”

Wat zijn je belangrijkste taken?


“Als Ledenraadslid heb je een vertegenwoordigende rol. De Ledenraad bespreekt lopende zaken, trends en ontwikkelingen en gaat er het gesprek over aan met de directie van het Verenigingskantoor. Zo kun je als lid werkelijk iets betekenen voor je district. Daarnaast vind ik het goed om het in de Ledenraad te hebben over districtsoverstijgende zaken. 

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen overleg ik regelmatig met de districtsmanager en schuif ik aan bij het bestuursoverleg van het district. Ook kijk ik naar hoe de onderlinge communicatie nog soepeler en efficiënter kan en ben ik lid van de agendacommissie. Deze commissie agendeert de onderwerpen voor de ledenraadsvergaderingen.”

Waarom zou iemand zich verkiesbaar moeten stellen?


“In de Ledenraad zet je je net als in andere functies bij het Rode Kruis onbaatzuchtig in voor een goed doel, en kun je tegelijkertijd op het hoogste niveau iets bijdragen. Je kunt sparren over de strategie van het Rode Kruis. Je bepaalt mede welke zaken er aandacht verdienen en met het districts- of verenigingsbestuur moeten worden besproken. Dit is interessant, en soms ook een uitdaging!

Als lid hou je je bezig met de consequenties van keuzes voor zowel vrijwilligers en beroepskrachten. Het leuke zit ‘m niet in het vaststellen van de jaarstukken, maar in het bepalen van hoe een probleem opgelost kan worden. In het sparren over de koers van het Rode Kruis. Dat is echt heel tof.”

De Ledenraad is dit najaar op zoek naar nieuwe kandidaten. Ben jij als vrijwilliger actief bij het disctrict Groningen en wil je je kandideren? Neem dan contact op met de Kiescommissie. E-mail: kiescommissie.vk@rodekruis.nl

Yang Soo Kloosterhof
Yang Soo Kloosterhof

Meest recente berichten

Rode Kruiser in de Spotlights: Freddy de Vries

12 december 2023

Freddy de Vries (56) is een actieve vrijwilliger. Als eerstehulpverlener draait hij meer dan tweehonderd uren per jaar! Tijdens de pandemie kwam hij in contact met het Rode Kruis, toen hij hoorde dat er een vraag was naar hulpverleners twijfelde hij geen moment en meldde hij zich aan als vrijwilliger.

Lees meer

Rode Kruiser in de Spotlights: Sienie Luinstra

8 november 2023

Omdat Sienie Luinstra graag haar netwerk wilde uitbreiden meldde ze zich als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ze begon als basis evenementenhulpverlener en is sinds januari ook inzetcoördinator bij locatie Noordwest. Bevlogen vertelt ze over haar werkzaamheden.

Lees meer

Rode Kruiser in de Spotlights: Diana Verweij

11 september 2023

Diana Verweij (52) wilde naast haar werk graag iets voor de maatschappij doen en solliciteerde in november 2022 bij het district Groningen. Ze werd Hoofd Bevolkingszorg. Het team Bevolkingszorg verleent hulp aan getroffenen van een crisissituatie. In haar functie houdt ze het team Bevolkingszorg bij elkaar en monitort ze het welzijn van de vrijwilligers.

Lees meer