Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Basiscursus EHBO bij Rode Kruis IJmond

Geplaatst op 14 februari 2023

Rode Kruis IJmond start met een nieuwe uitgebreide basiscursus EHBO bij volwassenen en kinderen. Het is een hybride cursus, waarbij men eerst een online-gedeelte volgt van ongeveer 16 uur. Na het online-gedeelte volgt het praktijkgedeelte. De praktijkdagen zijn op 18 en 25 maart van 9.00 uur tot 14.30 uur in het gebouw van het Rode Kruis in Velsen-Zuid. Tijdens de cursus worden alle vaardigheden geleerd die nodig zijn om hulp te kunnen verlenen aan volwassenen en kinderen. Reanimeren en het gebruik van een AED zijn onderdeel van het lesprogramma.

Aanmelden voor de cursus kan via opleidingen.ijmond@rodekruis.nl of via de webshop

https://shop.rodekruis.nl/cursus-uitgebreide-ehbo-volwassenen-en-kinderen-online-klassikaal?organisor=org52736

De kosten voor de gehele cursus bedragen € 260,– en worden mogelijk (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Via https://shop.rodekruis.nl/vergoeding-zorgverzekering is de hoogte van de vergoeding op te zoeken. Het is dus aan te bevelen contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar en hiernaar te informeren.

Wie de cursus met goed gevolg afrondt, ontvangt een Europees erkend Rode Kruis EHBO-certificaat.

Meest recente berichten