Amsterdam-Amstelland
Word vrijwilliger Doneer

Het belang van psychosociale zorg voor vluchtelingen 

Geplaatst op 27 juni 2023

Sinds februari 2022 zorgt Nederland voor de opvang van tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne. Veiligheidsregio’s zijn belast met de taak om deze opvanglocaties te organiseren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van deze opvang. De gemeente Amsterdam organiseert deze opvang samen met onder andere de Regenboog Groep, HVO Querido, Indaad, het Leger des Heils en het Rode Kruis. De primaire aandacht gaat hierbij uit naar de eerste levensbehoeften zoals onderdak, werk en school. Daarnaast is het Rode Kruis, vanuit het programma Op Koers, in 2022 gestart met het geven van aandacht voor hetgeen mensen hebben meegemaakt: de psychosociale zorg.  

Psychosociale zorg

Psychosociale ondersteuning (afgekort PSO) biedt vluchtelingen op de opvanglocatie een-op-een ondersteuning op psychosociaal gebied door een psychosociale coach. Deze coaches spreken de taal, kennen de cultuur en hebben een achtergrond die aansluit bij de behoefte van de vluchtelingen. Vanuit een laagdrempelige benadering wordt een vertrouwensband opgebouwd om daarna ondersteuning te bieden bij meer complexe hulpvragen. Eventueel vindt een doorverwijzing plaats naar professionele zorg.  

Positieve impact inzet PSO 

Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland zet sinds 2022 psychosociale coaches in op de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. De resultaten van deze vorm van ondersteuning zijn zeer positief. De bewoners hebben een vast en vertrouwd persoon bij wie ze terechtkunnen met hun zorgen, stress, angsten en/of trauma’s. Ze voelen zich gehoord en gesteund. De preventieve werking van PSO heeft een enorme impact op zowel de bewoners als het locatiemanagement: er is rust en vertrouwen. Het zorgt daarnaast voor minder incidenten op de opvanglocaties. 

PSO-hulpverlening uitbreiden 

Afgelopen week was de eerste bijeenkomst van de Gemeente Amsterdam, het Rode Kruis en de psychosociale coaches van onze partnerorganisaties. Het was een waardevolle meeting waarin veel informatie werd uitgewisseld. Er is besproken hoe we PSO gezamenlijk kunnen verankeren in de huidige hulpverlening. We zien een duidelijke meerwaarde in onderlinge samenwerking. Zo gaan we gezamenlijke intervisie organiseren, expertise uitwisselen en samen werken aan een eenduidige werkwijze en een plan om deze hulp op alle opvanglocaties in Amsterdam uniform aan te bieden. Een mooie uitkomst van deze eerste bijeenkomst. Samen staan we sterk! 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over deze PSO-hulpverlening, neem dan contact op met Rieneke de Man – coördinator hulpverlening PSO van het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland.

Meest recente berichten