Flevoland
Word vrijwilliger Doneer

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden warmte in Emmeloord  

Geplaatst op 15 juni 2023

Het is een regenachtige, late avond in Emmeloord, en Eric ontvangt een verontrustend telefoontje. Aan de andere kant van de lijn een Oekraïense vrouw; één van de mensen die Eric begeleidt. Ze is van de opvanglocatie in Emmeloord naar Amsterdam gereisd voor een staaroperatie, maar wat blijkt? Ze staat niet op de operatielijst. Zie nu maar eens terug te komen naar Emmeloord.  

Eric Kropf, locatiecoördinator van de opvanglocatie in het voormalige Dokter Jansencentrum, komt onmiddellijk in actie. Na urenlang bellen vindt hij een taxichauffeur die bereid is haar terug naar Emmeloord te brengen, gefinancierd door de gemeente.  

Situaties zoals deze zijn misschien niet aan de orde van de dag, maar illustreren wel goed de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een locatiecoördinator: organiseren, onderhandelen en oplossen. In deze blogpost nemen we een kijkje in het Emmeloordse opvangcentrum voor vluchtelingen van het Oekraïneconflict. 

De rol van het Rode Kruis 

Het Rode Kruis speelt een cruciale rol bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen in het Dokter Jansencentrum. Onze organisatie zorgt voor de eerste opvang, zoals inschrijving bij de gemeente, scholen en gezondheidszorg. Maar wij zijn er vooral voor het dagelijks reilen en zeilen in de opvanglocatie. 

Vanaf het Flevolandse districtskantoor onderhoudt Coördinator Hulpverlening Inge Rietjens op de achtergrond de contacten met de gemeente. Ook regelt ze training en voorlichting voor mensen die hier bescherming zoeken. “In samenwerking met Fairworks krijgen mensen informatie over hun rechten als werknemers. Ze zijn vaak positief verrast.” 

Op de opvanglocatie zelf staat Eric er niet alleen voor. Samen met locatiecoördinator Marianne en locatiemanager Melany zorgt hij ervoor dat deze locatie in Emmeloord vlot blijft draaien. Daarbij krijgt het team hulp van woonbegeleiders Milana en Evgenia.

Het leven in het Dokter Jansencentrum 

Oekraïense vluchtelingen in het Dokter Jansencentrum moeten hun leven opnieuw opbouwen. Ze wonen in appartementen die door de gemeente werden aangeboden. De bewoners worden aangemoedigd om zelfvoorzienend te zijn. Het Rode Kruis en de locatiecoördinatoren, zoals Eric, bieden ondersteuning bij integratie in het Nederlandse leven. Daarbij hoort ook aandacht voor de Nederlandse taal en het omgaan met cultuurverschillen. 

Eric beschrijft hoe mensen er leven: “In het begin ging het vooral om het krijgen van kleding en basisbehoeften. We boden mensen vooral onderdak in dit voormalige ziekenhuis. Nu zijn er kleine woningen in de buurt waar sommigen naartoe zijn gegaan. Ze krijgen leefgeld waar zef boodschappen mee doen.” 

Samenwerking met de gemeente en lokale bewoners 

De gemeente en de lokale bevolking spelen een belangrijke rol bij de integratie van de mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Eric en zijn collega’s werken nauw samen met de gemeente om appartementen te regelen en ondersteuning te bieden bij praktische zaken. Over het algemeen staan de lokale bewoners sympathiek tegenover de komst van mensen en zijn ze bereid om te helpen waar nodig. “De meeste inwoners staan sympathiek tegenover de vluchtelingen, en we zien veel steun vanuit de buurt,” zegt Eric. 

Uitdagingen en voldoening in het werk 

Eric benadrukt dat er verschillende uitdagingen zijn in zijn werk, zoals het omgaan met afwijkend gedrag en bemiddelen bij onenigheid. Ook kunnen taalbarrières soms voor problemen zorgen. Desondanks geeft Eric aan dat er veel voldoening te vinden is in zijn werk. “Als mensen eerst vooral problemen zien, maar daarna inzien hoe fijn het is dat mensen hier een fijn thuis hebben, geeft enorm veel voldoening.”  

De toekomst voor mensen uit Oekraïne  

Hoe lang de Oekraïense vluchtelingen nog in het Dokter Jansencentrum kunnen blijven, is onzeker. Hoewel sommige appartementen voorlopig nog beschikbaar zijn, blijft het de vraag of de Oekraïners tegen die tijd kunnen terugkeren naar hun thuisland. Eric en Inge blijven zich in elk geval inzetten om iedereen te helpen, zolang dat nodig is. 

Meest recente berichten