Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Opvang vluchtelingen

Geplaatst op 18 september 2023

Het Rode Kruis is op meerdere plekken betrokken bij de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. In samenwerking met de gemeente Haarlem en andere organisaties zet het Rode Kruis zich in om de leefomstandigheden van deze mensen op tijdelijke opvanglocaties te verbeteren.

Beijneshal

Sinds juni 2023 vangt het Rode Kruis, op verzoek van de gemeente Haarlem, rond de 100 alleengaande mannen op in sporthal de Beijneshal. De sporthal is ingericht als Crisis NoodOpvang (CNO) locatie. De bewoners zijn onder andere gekomen vanuit Ter Apel en zijn geregistreerde asielzoekers bij het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers). Op verzoek van het Rode Kruis zijn kamers gebouwd en heeft men niet alleen een dak maar ook een plafond boven het hoofd. De kamers zijn geluidsisolerend en hebben persoonlijke kasten voor de bewoners die op slot kunnen. Verder zijn er nieuwe sanitaire voorzieningen gemaakt.

Voor de bewoners wordt gekookt en een actieve betrokken groep helpt al geregeld mee in de keuken. Elke dag zet een team woonbegeleiders en locatie coördinatoren zich in voor een leefbare omgeving waar men veilig kan verblijven en bewoners ingezet worden naar hun mogelijkheden. De bewoners doen graag spelletjes. Er wordt dagelijks veel getafeltennist, gedamd en geschaakt. In de sporthal is een aparte gymzaal ingericht in samenwerking met de gemeente Haarlem. Dit is fantastisch omdat de bewoners graag willen sporten en bewegen.

De contacten en samenwerking met de partners in de keten lopen goed en hebben o.a. geleid tot een Open Dag in juli waar een mooi aantal omwonenden de locatie een bezoek bracht en vragen konden stellen. Burgemeester Jos Wienen van Haarlem kwam ook langs op de Open Dag. Hij maakte een praatje met de bewoners en liet hen weten dat ze welkom zijn in Haarlem.

Laan van Decima

Aan de Laan van Decima 3 bij Station Spaarnwoude worden sinds begin 2023 circa 120 statushouders opgevangen in tijdelijke woonunits. In de opvang en de begeleiding werkt het COA samen met het Rode Kruis. In de afgelopen maanden is er al veel gebeurd. Sinds juni is GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers) aanwezig op de locatie. Zij behandelen ook bewoners van andere locaties in de regio, zoals b.v. de Beijneshal.

Activiteiten op de vluchtelingenopvang in Zandvoort
Activiteiten op de opvanglocatie in Haarlem

De buitenruimte is aantrekkelijker gemaakt met picknicktafels en pallets zijn omgetoverd tot plantenbakken. Er zijn trainingen over veiligheid en zwemmen. Woonbegeleider Koen (ook vrijwilliger bij de Reddingsbrigade) heeft deze vormgegeven, in samenwerking met bewoners. Op de eerste training waren 25 mensen aanwezig. Het plan is om samen met andere partijen in de toekomst meer trainingen verzorgen. 

Meest recente berichten