Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

‘Op Koers’ (psychosociale hulpverlening)

Geplaatst op 28 september 2023

Op Koers is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij één of meerdere psychosociale hulpvragen. Dat kan een acute hulpvraag zijn, maar ook als er sprake is van verschillende of complexe problemen. Rode Kruis is recentelijk gestart met het aanbieden van Op Koers in district Kennemerland.

Voor wie is Op Koers?

Tegenwoordig zijn mensen steeds meer op zichzelf aangewezen maar lang niet iedereen weet de weg te vinden naar passende hulp. Ook voor nieuwkomers kan het ingewikkeld zijn om hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. Mensen die onvoldoende zelfredzaam of weerbaar zijn kunnen complexe problematiek ontwikkelen zonder dat een oplossing in zicht komt. Dit brengt risico’s met zich mee. Met Op Koers willen wij hen bereiken die de weg naar passende hulp of ondersteuning niet kunnen vinden. Door preventieve of tijdige hulp te verlenen wordt escalatie voorkomen.

Hoe werkt het?

Iemand met een hulpvraag wordt gekoppeld aan één van onze goed getrainde vrijwilligers. Samen gaan zij in gesprek om de hulpvraag helder te krijgen. Dan wordt dan een passend en persoonlijk traject uitgestippeld. Hiermee krijgen we iemand die het moeilijk heeft weer Op Koers.

Hoe ver zijn we?

Inmiddels werken er al twee Oekraïens-sprekende psychosociaal werkers op locatie waar zij gesprekken voeren met mensen die gevlucht zijn uit de Oekraïne. Dit gebeurt bij de opvang in Zandvoort, bij het informatiepunt in Haarlem en op de opvangboten van het Leger des Heils. We merken dat mensen hier veel baat bij hebben. Doordat het Rode Kruis wereldwijd een herkenbare organisatie is wekt het vertrouwen en is de drempel laag. In de komende maanden zal Maartje met veel (externe) partijen onderzoeken waar Op Koers een toegevoegde waarde kan leveren. Wordt vervolgd!

Meest recente berichten