Gooi en Utrecht
Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis helpt gemeenten met vluchtelingenopvang

Geplaatst op 05 maart 2024

Het Rode Kruis, als noodhulporganisatie, biedt al jaren op verschillende plekken in het land steun en opvang aan vluchtelingen. Met de uitrol van de Spreidingswet wil het Rode Kruis de opgedane kennis en ervaring graag inzetten om meer gemeenten in Utrecht en het Gooi te ondersteunen en ontzorgen. “Alles voor een zo menswaardig mogelijke opvang van mensen die vanwege een conflict of ramp hun thuisland hebben moeten verlaten,” aldus Iris van Dijk, coördinator hulpverlening opvang bij het Rode Kruis district Gooi en Utrecht.

Spreidingswet vraagt om uitbreiding (kleinschalige) opvang

Gemeenten in provincie Utrecht moeten komende maanden 8.304 opvangplekken voor asielzoekers realiseren. In Gooi- en Vechtstreek gaat het om in totaal 1.372 opvangplekken. Een deel van deze opvangplekken is al in gebruik. Hierbij kan het Rode Kruis helpen, vertelt Iris: “Als noodhulporganisatie hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, zowel in crisisnoodopvang als in de langdurige opvang. Met de invoering van de Spreidingswet zien we een groeiende structurele behoefte aan kleinschalige opvang. We hebben naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de intentie uitgesproken om hierin een rol te vervullen. Ook in Utrecht en het Gooi staan we klaar om gemeenten bij deze opgave te ondersteunen.”

Rode Kruis staat klaar als ervaren partner

Op dit moment zijn we actief op 31 opvanglocaties in het land, waarvan 5 opvanglocaties in provincie Utrecht en het Gooi. In ons district hebben we daarnaast afgelopen jaren ondersteund op diverse langdurige en kortdurende opvanglocaties. De grootte van deze locaties varieerde tussen 50 en 200 mensen. “Onze rol varieert van het volledig beheren van opvanglocaties tot het regelen van facilitaire zaken tot psychosociale ondersteuning van de bewoners. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten, veiligheidsregio’s en het COA.”

Menswaardige opvang en toegang tot basislevensbehoeften

De opvang op het Herculesplein in Utrecht is een mooi voorbeeld van een locatie die het Rode Kruis volledig runt, in goed overleg met de gemeente. “Als vluchteling beland je in een compleet nieuw land met andere gebruiken, wetten en regels. Gezondheidszorg werkt anders, je spreekt vaak de taal niet, je studie of werk zijn gestopt en je maakt je mogelijk zorgen over familie en vrienden,” legt de hulpverlening coördinator uit.

“Het Rode Kruis zorgt er op opvanglocaties zoals het Herculesplein voor dat mensen die naar ons land zijn gevlucht toegang hebben tot de basislevensbehoeften. Denk daarbij aan medische zorg, voedsel, psychosociale ondersteuning en informatie over hun dierbaren. Dit regelen we zo veel mogelijk samen met de bewoners zelf. Zodat zij stap voor stap hun weg vinden in onze samenleving, terwijl wij als vraagbaak aanwezig blijven. We streven naar een menswaardige opvang, met goede begeleiding en een luisterend oor. We helpen de bewoners om hun leven, zelfs in een compleet vreemd land, weer op te pakken en vorm te geven. Ieder mens verdient een menswaardig bestaan, en vanuit die overtuiging verrichten wij ons werk op de opvanglocaties.”

Neem contact op voor hulp bij runnen opvanglocaties

“Het is heel begrijpelijk dat gemeenten die weinig ervaring hebben met vluchtelingenopvang zich afvragen hoe ze dit op de juiste manier kunnen aanpakken. Juist gemeenten met weinig ervaring op dit terrein hopen we met onze kennis en ervaring verder te helpen. We staan klaar om mee te denken en te ondersteunen. Dit kan variëren van het inspecteren van potentiële opvangpanden tot het adviseren over de inrichting van opvanglocaties en zelfs het coördineren van een opvang indien nodig. We hebben hiervoor een ervaren team van locatiemanagers, coördinatoren, woonbegeleiders en vrijwilligers paraat. Alles om de opvang en inbedding in de wijk, dorp of stad zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Denkt u na over het openen van een opvanglocatie binnen uw gemeente? We komen graag bij u langs om verder te praten over wat het Rode Kruis hierin kan betekenen. Neem contact op met Iris van Dijk, coördinator hulpverlening opvang via ivandijk@redcross.nl of +316 38 21 53 29.

Meest recente berichten