Word vrijwilliger Doneer

Rode Kruis blijft langdurig hulp verlenen bij opvang asielzoekers

Geplaatst op 08 juni 2023

Hulporganisatie focust op ondersteunen en coördineren van kleinschalige opvanglocaties 

Het Rode Kruis blijft langdurig hulp verlenen bij de opvang van asielzoekers in Nederland. De hulporganisatie biedt nu ruim een jaar ondersteuning bij de opvang van mensen die asiel zoeken in Nederland. Ook runt het Rode Kruis meerdere kleinschalige opvanglocaties. Het Rode Kruis heeft met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid een intentieverklaring getekend over de inzet van het Rode Kruis in de asielopvang voor korte en lange termijn.   

Het Rode Kruis is op dit moment actief op 31 opvanglocaties in Nederland, zowel voor opvang van mensen die asiel aanvragen als mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Het Rode Kruis runt 19 van deze locaties in geheel, bij de andere locaties heeft het Rode Kruis een ondersteunende rol. De hulporganisatie zorgt voor facilitaire zaken en de inrichting van de betreffende locatie. Ook biedt het Rode Kruis begeleiding van bewoners en psychosociale ondersteuning. Omdat er grote tekorten zijn in de opvang, is iedere goede opvangplek van groot belang. 

Deze hulp zet het Rode Kruis nu na het tekenen van de verklaring voort, voor langere tijd. Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie en verleent daarom meestal voor korte tijd hulp. De afgelopen jaren heeft het Rode Kruis meerdere keren hulpverlening moeten opstarten voor de asielopvang. Zo sprong het Rode Kruis in 2015 bij, toen er vanuit Syrië veel mensen naar Nederland vluchtten. Ook in 2021 en 2022 moest de organisatie de hulp uitbreiden voor mensen die bescherming zochten in Nederland, onder andere in Ter Apel.  

Hulp op- en afschalen

Iedere keer wanneer er een groot tekort aan opvangplekken ontstaat, moet het Rode Kruis de hulp tijdelijk opzetten, en daarna weer afbouwen. “Hoewel het Rode Kruis goed is in het snel bieden van hulp, merken we ook dat er nadelen zitten aan het op- en afschalen van deze hulp. Er gaat daarmee waardevolle kennis en kunde verloren. Ook kost het tijd om de hulp weer snel op te bouwen”, concludeert Heleen van den Berg, waarnemend directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement van het Rode Kruis. “Door op kleine schaal actief te blijven, kunnen we makkelijker meer hulp verlenen wanneer er een groter beroep op ons wordt gedaan. Uiteindelijk vinden wij het het belangrijkste dat we samen met COA voor menswaardige opvang voor mensen op de vlucht zorgen.” 

Staatssecretaris Eric van der Burg van het ministerie van Justitie en Veiligheid: “De asielopvang in Nederland staat onder grote druk en het vinden van voldoende opvangplekken is een forse opgave. Door met verschillende partijen de schouders eronder te zetten en alle mogelijkheden te benutten gaan we samen de uitdaging aan. Ik ben het Rode Kruis heel dankbaar voor de hulp die zij aanbieden bij de kleinschalige opvanglocaties. Zo werken we samen stap voor stap naar een stabiel en robuust asielsysteem in Nederland.” Gemeenten kunnen locaties aanmelden via www.coa.nl/vastgoed.   

Internationaal

Het Rode Kruis heeft als wereldwijde hulporganisatie jarenlange ervaring met hulpverlening aan mensen op de vlucht. Zo is het Rode Kruis actief op vrijwel alle migratieroutes wereldwijd. Onder andere via zogenoemde humanitaire servicepunten biedt de organisatie noodhulp aan mensen in nood, zoals het uitdelen van voedsel, water en toiletspullen en medische en psychosociale hulp. Ook in Nederland zijn er momenteel humanitaire servicepunten, in Ter Apel en Amsterdam. Daar kunnen mensen terecht voor informatie of Eerste Hulp.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten