Word vrijwilliger Doneer

Tien jaar conflict: de inwoners van Syrië lijden meer dan ooit

Al sinds 2011 gaan de inwoners van Syrië gebukt onder geweld. Steden zijn verwoest, kinderen hebben hun ouders verloren en voor grote delen van de bevolking was vluchten naar het buitenland de enige manier om hun familie veilig te houden. Daar krijgen zij te maken met allerlei nieuwe problemen.

De achterblijvers in het land hebben naast geweld ook nog eens te maken met de ergste economische crisis sinds de start van het conflict. De coronapandemie en financiële onrust in buurland Libanon hebben geleid tot stijgende prijzen en het instorten van de Syrische pond, met desastreuze gevolgen. Het afgelopen jaar zijn de voedselprijzen maar liefst verdubbeld. Zo’n 12,4 miljoen Syriërs hebben niet genoeg geld om voedzaam eten te kopen. Dat is zo’n 60 procent van de bevolking!

Het Rode Kruis helpt in Syrië
In het gehele land verstrekt het Rode Kruis voedsel, medische en psychosociale zorg. Ook onderhouden we (mobiele) klinieken. Help mee! Doneer voor de mensen in Syrië en geef op giro 7244 (IBAN NL19 INGB 0000 0072 44).

Doneer voor Syrie

60%

van de Syriërs kan geen voedzaam eten betalen

Doe een donatie aan het Rode Kruis - Doneren - Rode Kruis helpt vrouw in Syrie

Wat tien jaar oorlog met een land doet

De oorlog in Syrië heeft desastreuze gevolgen voor de inwoners van het land. Burgers sterven door luchtaanvallen, sluipschutters en gevechten tussen de vele strijdende partijen. Hulpverleners zijn zwaar overbelast.

Ondertussen hebben veel Syriërs al jaren een tekort aan voedsel. Irrigatiekanalen zijn verwoest, landbouwgrond is niet toegankelijk en gevluchte mensen kunnen geen voedsel verbouwen. Bovendien kunnen veel mensen de hoge voedselprijzen niet betalen. Die prijzen zijn het afgelopen jaar verdubbeld. Zo’n 13 miljoen Syriërs hebben humanitaire hulp nodig.

Verder ligt een groot deel van het land in puin. Wegen zijn onbegaanbaar en bruggen zijn vernietigd. Bovendien is er in een groot deel van het land tekort aan drinkwater en elektriciteit.

Ondertussen kunnen inwoners tijdens de pandemie niet rekenen op de gezondheidszorg in het land. Minder dan de helft van de gezondheidscentra en ziekenhuizen is nog volledig functioneel. Hulpverleners en ziekenhuizen worden aangevallen en moeten het regelmatig zonder de nodige medicijnen, brandstof en medische voorraad doen. Gevolg: minder toegang tot levensreddende zorg voor de meest kwetsbaren.

13 mln.

Syriërs hebben humanitaire hulp nodig

rode-kruis-helpt-vluchtelingen-in-syrie-met-voedselpakketten

Vluchten en alles achterlaten

In Syrië blijven
Veel Syriërs vluchtten de afgelopen jaren naar Europa, maar de meerderheid bleef in Syrië zelf of wordt in de regio (o.a. in Libanon, Turkije, Jordanië) opgevangen. Binnen Syrië zijn de afgelopen jaren minimaal 6 miljoen mensen één of meerdere keren op de vlucht geslagen.

In de opvangkampen zijn de omstandigheden zwaar: er is nauwelijks toegang tot de meest elementaire benodigdheden als gezondheidszorg, voedsel en drinkwater. Tienduizenden mensen hebben daar dringend hulp nodig.

Zo’n 500.000 mensen zijn de afgelopen twee jaar teruggekeerd naar huis. Terugkeer is niet zonder gevaar: de grond zit vol met overblijfselen van landmijnen en andere explosieven. Vaak is cruciale infrastructuur verwoest en is langdurig ondersteuning nodig om het leven weer op te bouwen. Ondertussen wordt humanitaire hulp verlenen steeds moeilijker omdat de lokale infrastructuur en instanties zwaar overbelast zijn. Het Rode Kruis zet zich in voor het opnieuw inrichten van basisvoorzieningen.

De grens over
Een deel van de Syriërs ging de grens over om het geweld te ontvluchten. Op hun tocht komen zij vaak voor allerlei nieuwe problemen te staan. In deze interactieve video zie je welke dilemma’s Syrische vluchtelingen tegenkomen op hun tocht.

Hoe zijn de mensen in Syrië tot nu toe geholpen?

Ondanks alle obstakels lukt het om veel mensen in Syrië te helpen. Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor zieke en ondervoede mensen. Vanuit Damascus vertrekken elke week en soms dagelijks hulpkonvooien. Alleen al in 2020 kon het Internationale Rode Kruis samen met de Syrische Rode Halve Maan onder andere het volgende doen:

 • 16 miljoen mensen werden voorzien van water en sanitaire voorzieningen
 • 3 miljoen mensen kregen voedselhulp
 • 1,2 miljoen mensen kregen huishoudelijke artikelen zoals matrassen, dekens, handdoeken en hygiëneproducten
 • 1,3 miljoen mensen kregen speciale hygiënekits om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
 • 45.000 mensen kregen winterkleding
 • 9.000 mensen kregen hulp bij het opzetten van een klein bedrijfje
 • 250.000 mensen werden geholpen met zaden en kunstmest voor de landbouw

Hulp in coronatijd
Mensen in het hele land hebben meer dan ooit behoefte aan onafhankelijke humanitaire hulp. Daarom schaalden we in 2020 de hulp in Syrië verder op. We ondersteunen kwetsbare groepen bij het opvangen van de ergste klappen van de economische crisis. Daarnaast gaan we door met de bestaande levensreddende hulpverlening. Denk aan het uitvoeren van spoedreparaties aan bijvoorbeeld drinkwatervoorziening, het uitdelen van voedsel en ondersteuning van de medische hulpdiensten.

Om het coronavirus in te dammen, hebben we de afgelopen periode extra hulp geboden:

 • transport naar ziekenhuizen van mensen die vermoedelijk besmet zijn
 • voorlichting, huisbezoeken en telefonische ondersteuning
 • EHBO’ers voorzien van beschermende middelen
 • desinfecteerwerkzaamheden
 • extra trainingen voor de vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan-vereniging

Help je ook mee?

Hulp uit het buitenland is niet alleen praktische steun voor de mensen in Syrië, maar geeft ze ook hoop. Jouw gift wordt ingezet via lokale hulpverleners en vrijwilligers en komt zo terecht bij de mensen die je hulp nodig hebben.

Doneer voor Syrie

16 mln.

mensen in Syrië kregen water en sanitaire voorzieningen in 2020

Rode Kruis service