Word vrijwilliger Doneer

Opvang in Nederland

Iedereen verdient een veilige, warme en humane plek om te verblijven. Daarom is opvang een belangrijk thema binnen het Rode Kruis. Denk dan aan het opvangen van mensen die op de vlucht zijn, zoals de mensen uit Oekraïne, Syrië of Afghanistan. Maar ook aan het opvangen van mensen in Nederland die hun huis tijdelijk moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat er een grote brand is, of een overstroming.

Opvang vluchtelingen en migranten

Er zijn helaas heel veel mensen in de wereld die hun huis en haard noodgedwongen moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat het in hun thuisland niet veilig is of omdat ze door aanhoudende droogte geen inkomsten én geen eten meer hebben. Over de hele wereld runt het Rode Kruis tal van opvanglocaties voor mensen op de vlucht. Sinds 2022 doen we dat ook in Nederland. Verspreid door het land beheren we locaties in samenwerking met gemeentes of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van mensen op de vlucht. Zo bieden we vluchtelingen en migranten een tijdelijk thuis.

Opvanglocaties: zó helpt het Rode Kruis

  • We beheren, adviseren en ondersteunen locaties als het gaat om het behalen van de internationale minimum standaarden voor humane opvang.
  • We zorgen voor een luisterend oor, geven psychosociale ondersteuning en organiseren de dagbesteding.
  • We maken afspraken met lokale overheden en organisaties over de toegang tot onderwijs, werk en zorg.
  • Met ons programma Restoring Family Links proberen we mensen te herenigen met hun dierbaren.
  • We trainen vrijwilligers en hulpverleners op de locaties in het herkennen van de signalen van mensenhandel.

Heb je een vraag of wil je graag in contact komen met ons over de opvang van mensen op de vlucht en migranten? Stuur dan een mail naar opvang@redcross.nl.

Zo runnen we een opvanglocatie

Meer mensen op de vlucht dan ooit

De opvanglocaties voor mensen op de vlucht zitten overvol. Het is zelfs voorgekomen dat mensen in Ter Apel buiten moesten slapen. Dat vinden we verschrikkelijk en daarom dringen we er bij de overheid op aan om met een structurele oplossing te komen voor het tekort aan opvangplekken. Het Rode Kruis staat klaar om te ondersteunen waar mogelijk.

Hoe heeft de nood in de opvang zover kunnen komen? In deze video leggen we uit wat er precies aan de hand is.

Nieuwsberichten over opvang

Opvang bij evacuatie

Stel, je moet je huis tijdelijk verlaten. Door een overstroming, gaslek of een andere noodsituatie. Het is fijn te weten dat de vrijwilligers van het Rode Kruis er dan voor je zijn en opvang bieden bij een evacuatie. Deze vrijwilligers Bevolkingszorg begeleiden je naar een veiligere plek, zorgen dat je warm blijft en dat je voldoende te eten en drinken hebt.

Watersnood in Limburg: zo hebben we geholpen

Toen in de zomer van 2021 delen van Zuid-Limburg onder water stonden, kwamen vanuit het hele land onze vrijwilligers in actie om te helpen.

  • We richtten noodopvanglocaties in
  • We hielpen mensen (en dieren!) evacueren
  • We zorgden voor eten en drinken
  • We maakten ondergelopen kelders en huizen schoon
  • We stelden ikbenveilig.nl open
Bekijk onze vlog