Word vrijwilliger Doneer

Opvang in Nederland

Iedereen verdient een veilige, warme en humane plek om te verblijven. Daarom is opvang een belangrijk thema binnen het Rode Kruis. Denk dan aan het opvangen van mensen die op de vlucht zijn, zoals de mensen uit Oekraïne, Syrië of Afghanistan, maar ook aan het opvangen van mensen in Nederland die hun huis tijdelijk moeten verlaten. Bijvoorbeeld omdat er een grote brand is, of een overstroming.

Opvang asielzoekers en migranten

Er zijn helaas heel veel mensen in de wereld die hun huis en haard noodgedwongen moeten verlaten, bijvoorbeeld omdat het in hun thuisland niet veilig is of omdat ze door aanhoudende droogte geen inkomsten én geen eten meer hebben. Soms kloppen er heel veel mensen tegelijk in Nederland aan voor hulp. Dat was onder andere het geval in 2021, toen er veel mensen uit Afghanistan vluchtten. En in 2022, toen het conflict in Oekraïne escaleerde. Als zoiets gebeurt, staat het Rode Kruis klaar om hulp te verlenen en richten we opvanglocaties in.

Opvanglocaties: zó helpt het Rode Kruis

 • We beheren, adviseren en ondersteunen locaties als het gaat om het behalen van de internationale minimum standaarden voor humane opvang.
 • We zorgen voor een luisterend oor, geven psychosociale ondersteuning en organiseren de dagbesteding.
 • We maken afspraken met lokale overheden en organisaties over de toegang tot onderwijs, werk en zorg.
 • Met ons programma Restoring Family Links proberen we mensen te herenigen met hun dierbaren.
 • We trainen vrijwilligers en hulpverleners op de locaties in het herkennen van de signalen van mensenhandel.

Heb je een vraag of wil je graag in contact komen met ons over de opvang van asielzoekers en migranten? Stuur dan een mail naar opvang@redcross.nl.

Bekijk onze vlog

Hulpverlener Khalaf uit Syrië spreekt mensen in Ter Apel moed in

Zeven jaar geleden liep Khalaf Alkhalaf voor het eerst door het hek bij Ter Apel. Hij was net zijn thuisland Syrië ontvlucht. Nu loopt hij weer over het terrein rond, maar dit keer in Rode Kruis-kleding. “Ik ben trots op waar ik nu sta.”

Osama Isaac met kinderen

Isaac (44) maakte eigen lesmateriaal voor medevluchtelingen

Ooit was Osama Isaac zelf vluchteling. Inmiddels heeft hij een verblijfsstatus en werkt hij als Rode Kruis-vrijwilliger op opvanglocaties in Nederland. Daar leert hij andere vluchtelingen meer over de Nederlandse taal en cultuur. “Elke activiteit in het onderwijs vormt een stap op weg naar vrijheid.”

 • Het is crisis in Ter Apel: waarom kan het Rode Kruis het huisvestingsprobleem niet oplossen?

  Het opvangen van asielzoekers is de verantwoordelijkheid van de overheid. Die is verplicht om mensen die asiel aanvragen, een dak boven het hoofd te geven en te zorgen dat ze hun asielprocedure kunnen doorlopen. Dat is een proces dat altijd goed geregeld moet zijn, overal, iedere dag. Daar hebben mensen recht op. Het Rode Kruis kan en wil deze verantwoordelijkheid niet overnemen van de overheid.

  Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie. We zien dat het de overheid op dit moment niet lukt om steeds op tijd voor voldoende humane opvangplekken te zorgen. Hierdoor dreigen asielzoekers op straat te moeten slapen en hebben zij geen toegang tot bijvoorbeeld eten, drinken, sanitaire voorzieningen en medische zorg.

  Dat vinden we verschrikkelijk en daarom ondersteunen we op dit moment op veel plekken in Nederland bij de asielopvang en bieden we andere vormen van hulp om noodsituaties te verhelpen of voorkomen. We maken ons enorm zorgen om de omstandigheden waarin mensen moeten leven. We vinden het dan ook heel belangrijk dat de overheid snel zorgt voor een structurele oplossing.

 • Mensen in Ter Apel moeten soms buiten slapen, dat kan toch niet?

  Dat vinden wij ook. Daarom dringen we er continu bij de overheid op aan om snel actie te ondernemen en de opvang van asielzoekers beter te regelen. Wij vinden dat er voldoende opvangplekken moeten zijn, die voldoen aan humanitaire standaarden. Dit wil zeggen dat mensen ten minste voldoende eten en drinken moeten hebben, een veilige verblijfsruimte, een bed en een beetje privacy. En we roepen op om een tweede aanmeldcentrum te openen, zodat de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel afneemt.

Opvang bij evacuatie

Stel, je moet je huis tijdelijk verlaten. Door een overstroming, gaslek of een andere noodsituatie. Het is fijn te weten dat de vrijwilligers van het Rode Kruis er dan voor je zijn en opvang bieden bij een evacuatie. Deze vrijwilligers Bevolkingszorg begeleiden je naar een veiligere plek, zorgen dat je warm blijft en dat je voldoende te eten en drinken hebt.

Watersnood in Limburg: zo hebben we geholpen

Toen in de zomer van 2021 delen van Zuid-Limburg onder water stonden, kwamen vanuit het hele land onze vrijwilligers in actie om te helpen.

 • We richtten noodopvanglocaties in
 • We hielpen mensen (en dieren!) evacueren
 • We zorgden voor eten en drinken
 • We maakten ondergelopen kelders en huizen schoon
 • We stelden ikbenveilig.nl open
Bekijk onze vlog