Word vrijwilliger Doneer

Ook tijdens een oorlog gelden regels

Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van zowel het humanitair oorlogsrecht als het Rode Kruis. Dit is niet toevallig. Het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève.

Rode Kruis-oprichter Henry Dunant riep na de gruwelijke veldslag in Solferino op tot internationale regels voor oorlogvoering en het oprichten van een humanitaire organisatie (het Rode Kruis). Deze regels worden in 1864 voor het eerst wereldwijd vastgelegd in het Eerste Verdrag van Genève en vormen de basis van het humanitair oorlogsrecht.

1864

het jaar dat de basis van het huidige oorlogsrecht wordt gelegd

Henry-Dunant
Fritse Deelnemers

Frits Kalshoven Competition

The Frits Kalshoven International Humanitarian Law Competition is an annual event, jointly organized by The Netherlands Red Cross and Belgian Red Cross-Flanders. The competition aims to provide students with an opportunity to practically engage with international humanitarian law (IHL) and deepen their knowledge thereof by attending expert lectures, engaging in real-life armed conflict simulations or roleplays, expand their professional network and ultimately, by competing against other teams during the Moot Court, in which they will plead a fictional case related to IHL. The 15th edition will take place from Wednesday 9 to Friday 11 March 2022 in The Hague, The Netherlands. This competition week will be preceded by four lectures in both hybrid and online format which will take place on between November 2021 and February 2022.

You can find more information about the lectures and registration on our special FKC webpage.

Sign up for the lectures

30

students take part at the Frits Kalshoven Competition each year

Fritse Deelnemers

Beschermen van mensen

Een belangrijke afspraak binnen het humanitair oorlogsrecht is het beschermen van mensen die niet (langer) deelnemen aan de strijd. Dit zijn bijvoorbeeld burgers, krijgsgevangenen, gewonde of zieke soldaten, en medisch personeel. Het betekent dat:

  • strijdende partijen deze mensen niet rechtstreeks mogen aanvallen;
  • medische hulpverleners gewonden moeten kunnen verzorgen;
  • strijders die gewond zijn of die zich hebben overgegeven, goed behandeld moeten worden.

Dit heet het beginsel van onderscheid, omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen de mensen die niet of niet meer aan de strijd meedoen en de mensen die dat wel doen.

Gifgas en landmijnen?

Regels van het oorlogsrecht stellen ook dat wapens die geen onderscheid kunnen maken tussen burgers en strijders, zoals landmijnen en biologische wapens, verboden zijn. Ook wapens die onnodig leed veroorzaken mogen niet gebruikt worden. Voorbeelden zijn gifgas en kogels die in het lichaam exploderen. Naast wapens beperkt het oorlogsrecht ook de methoden van oorlogsvoering. Zo mogen er geen menselijke schilden worden gebruikt om een aanval af te weren.

Relevant in Nederland?

In Nederland leven we momenteel niet in oorlog. Maar ons land stuurt jaarlijks honderden militairen uit naar conflictgebieden. Ook besluiten Nederlandse politici over bijvoorbeeld aankoop van nieuwe wapens of deelname aan vredesmissies. Zij moeten kennis hebben van het oorlogsrecht. Het Rode Kruis geeft daarom voorlichting over het Humanitair Oorlogsrecht in Nederland aan o.a. soldaten, studenten, politici en journalisten. Want kennis van de regels kan schendingen voorkomen. Dat geldt in oorlogstijd, maar ook nu.

Humanitair Oorlogsrecht Platform in Nederland

Sinds het aannemen van de eerst Conventie van Genève in 1864 heeft het humanitair oorlogsrecht zich voortdurend ontwikkeld. De regels rondom oorlogsvoering zijn een belangrijk onderdeel van het internationaal recht. Landen die de conventies hebben ondertekend, moeten zelf zorgen dat het humanitair oorlogsrecht is opgenomen in hun landelijke wetgeving. Het is belangrijk dat dat overal ter wereld gebeurt: of een land nu in vrede is, uit een conflict komt, nog steeds wordt getroffen door een historisch conflict of betrokken is bij een of meer actuele gewapende conflicten.

In Nederland zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en het Nederlandse Rode Kruis daarom in juni 2020 gestart met het Humanitair Oorlogsrecht Platform. Met het platform kijken zij samen naar de naleving en implementatie van en kennis over het humanitair oorlogsrecht in Nederland.

Meer weten over het humanitair oorlogsrecht?

Vraag naar de mogelijkheden voor een HOR gastles door onze voorlichters. Het Nederlandse Rode Kruis schreef ook het studieboek Inleiding Humanitair Oorlogsrecht voor iedereen die meer wil weten over dit thema.