Word vrijwilliger Doneer

Lesmateriaal over humanitair oorlogsrecht

Het conflict in Israël en de bezette gebieden. Bombardementen in Oekraïne. Gifgasaanvallen in Syrië. Oorlog is altijd actueel, helaas. Leerlingen komen hier wekelijks mee in aanraking. Niet alleen via het nieuws, maar ook in populaire schietspellen of actiefilms. Soms lijkt het alsof er in deze situaties helemaal geen regels gelden. Maar niets is minder waar: ook tijdens een oorlog gelden regels. Die regels vormen de basis van het humanitair oorlogsrecht.

Het Rode Kruis is vanaf het aller eerste begin verbonden met het humanitair oorlogsrecht en dat is uniek. Eind 19e eeuw ontstaat het hedendaagse oorlogsrecht vanuit een idee dat er internationale afspraken moeten komen voor bescherming van gewonde, zieke en dode soldaten. Om deze soldaten te helpen zou er ook onafhankelijke en neutrale hulpverlening moeten zijn. Dit is de basis van het Rode Kruis. Sindsdien zijn het humanitair oorlogsrecht en het Rode Kruis onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Woorden vs. Wapens, tijdens een oorlog

Wij vinden het belangrijk dat de kennis over dit specifieke internationaal recht ook bij scholieren wordt bijgebracht. Juist deze groep jongeren krijgt veel mee over wat er tijdens oorlogen gebeurt en hebben daar ook relevante vragen bij. De lesserie ‘Woorden vs. Wapens, tijdens een oorlog’ biedt docenten drie instapklare lessen van 45 minuten én een interactieve gastles die aansluit op de actualiteit. In een conflict staan de figuurlijke woorden (de regels) tegenover het gebruik van wapens en manieren van oorlogvoering. Wat is wel/niet toegestaan volgens het oorlogsrecht. Wanneer is een aanval rechtvaardig?

Ben je benieuwd naar de regels die gelden en welke rol het Rode Kruis heeft? Of wat de invloed van het oorlogsrecht is op de basisbehoeften van mensen en waarom humanitaire hulp zo belangrijk is? Download de docentenhandleiding en ga aan de slag met de digitale lesserie en vraag een gastles aan.

 • Doelgroep

  De lesserie is geschikt voor vmbo, havo en vwo. Zowel de lesserie als de gastles passen we aan op het niveau van de klas. In de docentenhandleiding geven we differentiatieopties.

  Voor het mbo bieden we ook een gastles humanitair oorlogsrecht aan, kijk daarvoor op deze pagina.

 • Doel

  Leerlingen herkennen en kunnen uitleggen wat de rol van het Rode Kruis is tijdens oorlog.

  Leerlingen herkennen en kunnen uitleggen wat het humanitair oorlogsrecht is.

  Leerlingen herkennen en kunnen uitleggen welke wapens en tactieken er worden gebruikt tijdens een oorlog en of ze volgens het humanitair oorlogsrecht gebruikt mogen worden

  Gastles: leerlingen herkennen en kunnen uitleggen op welke manier het Rode Kruis bescherming biedt en helpt tijdens een gewapend conflict. Ze krijgen extra verdieping op de lesstof uit de lesserie en leren hoe ze de kennis kunnen toepassen.

 • Sluit aan op kerndoelen

  Mens & Maatschappij (36, 37, 40 en 47)

  Burgerschapsdoelen. BU01 Vrijheid en gelijkheid, BU02 Macht en inspraak, BU03 Democratische cultuur, BU06 Solidariteit, BU09 Globalisering en BU10 Technologisch Burgerschap

 • Tijdsduur

  Het is een driedelige lesserie en alle lessen duren 45 minuten.

  De gastles Woorden vs. Wapens duurt 1 tot 2 lesuren.

 • Lesmateriaal

  • Docentenhandleiding
  • LessonUp-lessen met video’s en activerende werkvormen
   Les 1: De rol van het Rode Kruis tijdens een oorlog
   Les 2: Het humanitair oorlogsrecht
   Les 3: Wapens en tactieken bij oorlogvoering
  • Opdracht: HOR-dossier opstellen en vlog makenOptioneel: Gastles Woorden vs. Wapens door een Rode Kruis Gastdocent bij jou in de klas.

Regels in tijden van oorlog

We snappen dat het overbrengen van kennis over het humanitair oorlogsrecht niet jouw expertise is. Daarom helpt Joost je daarbij! Jouw rol is het bespreekbaar maken van het onderwerp, vragen stellen, de leerlingen kritisch laten nadenken over bepaalde situaties en de discussie begeleiden.

Download lesmateriaal over humanitair oorlogsrecht