Word vrijwilliger Doneer

EHBO-certificaat voor vo-leerlingen

Na een ongeval telt iedere minuut. Weten jouw leerlingen wat ze moeten doen als iemand flauwvalt? Of wanneer een klasgenoot zich verslikt in een snoepje? Elk jaar belanden maar liefst 140.000 jongeren op de spoedeisendehulpafdeling van een ziekenhuis. EHBO-kennis is daarom van levensbelang!

  • Na het volgen van een EHBO-cursus is de drempel om te helpen lager.
  • Jongeren beleven een ongeval als minder traumatisch als ze zelf kunnen helpen.

Het Rode Kruis heeft verschillende EHBO-cursussen voor de middelbare school.

RED! EHBO bij een noodgeval

De zes uur durende cursus richt zich op het verlenen van EHBO in levensbedreigende situaties, denk aan een epileptische aanval, verstikking of bewusteloosheid. We stimuleren het ‘durven doen’ en focussen op de zeven levensreddende handelingen. Na afloop krijgen de leerlingen een certificaat. Deze cursus is geschikt voor de onderbouw vo en praktijkonderwijs. Docenten kunnen de cursus deels zelf geven of een EHBO-instructeur van het Rode Kruis uitnodigen op school.

Cursus Basis EHBO

Tijdens deze acht uur durende cursus worden de EHBO-basisvaardigheden aangeleerd. Denk bijvoorbeeld aan wat te doen bij een verstuiking of vergiftiging. In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan reanimatie en het gebruik van een AED. Na afloop krijgen de leerlingen het cursusboek Basis EHBO als naslagwerk. Het is mogelijk om deze cursus deels online via een e-learning te doen.

Cursus EHBO

Tijdens deze twaalf uur durende cursus worden alle vaardigheden geleerd die nodig zijn om adequaat eerste hulp te verlenen. Denk bijvoorbeeld aan wat te doen bij een beroerte of nek- en wervelletsel. In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan reanimatie en het gebruik van een AED. Na afloop krijgen de leerlingen het cursusboek EHBO als naslagwerk. Het is mogelijk om deze cursus deels online via een e-learning te doen.

Cursus Uitgebreide EHBO

Tijdens deze twintig uur durende cursus worden alle vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om adequaat hulp te verlenen bij de meest uiteenlopende letsels, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED. Leerlingen krijgen na afloop van de cursus het cursusboek EHBO als naslagwerk mee. Het is mogelijk om deze cursus deels online via een e-learning te doen.

Cursus Reanimatie & AED

Tijdens deze vier uur durende cursus worden reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED aangeleerd. Na afloop krijgen studenten een mini-gids Reanimatie en gebruik van de AED als naslagwerk. Het is mogelijk om deze cursus deels online via een e-learning te doen.

Bij goed gevolg ontvangen leerlingen na afloop van de cursus een Rode Kruis EHBO-certificaat. De EHBO-instructeur bepaalt of een leerling voldoende vaardig is voor het behalen van het certificaat. Leerlingen hoeven dus geen apart examen te doen.

Aan de slag met EHBO op jouw middelbare school?

Nodig een EHBO-instructeur van het Rode Kruis uit op jouw school. Geef aan welke cursus je wanneer en op welk tijdstip wilt. Wij regelen de rest. Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.

  • Hidden
  • Vul hier het aantal leerlingen van de klas in.