Word vrijwilliger Doneer

Dit is het Nederlandse Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek, of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld, of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom.

Voor jou en voor hen staan we klaar. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is er altijd iemand bij je in de buurt. Om je te helpen als je dat nodig hebt.

191

landen ter wereld hebben een lokale Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging

Corporate Foundations

Missie

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Dat is de missie van het Rode Kruis. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.

Visie

Met onze vrijwilligers en via onze lokale aanwezigheid leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van gemeenschappen, zodat in tijd van de grootste nood niemand alleen staat. Via onze hulpverlening willen we de zelfredzaamheid van die gemeenschappen dusdanig versterken, dat mensen die daarin leven zichzelf en anderen kunnen helpen. Op basis van respect en medemenselijkheid.

Grondbeginselen

Overal ter wereld handelen we volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Dat doet iedereen van het Rode Kruis.

Rode Kruis-embleem

Al meer dan 150 jaar staat een rood kruis op een wit vlak symbool voor bescherming. Het betekent ‘niet schieten’.

Humanitair Oorlogsrecht

Zelfs in een oorlog is niet alles toegestaan. Het Humanitair Oorlogsrecht is het recht dat gaat over oorlogsvoering.

Conventies van Genève

Het Humanitair Oorlogsrecht staat omschreven in de Conventies van Genève, ofwel de Verdragen van Genève.

Een vereniging die vaart op vrijwilligers

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit duizenden vrijwilligers, Ready2Helpers, leden en donateurs. Ruim 600 beroepskrachten ondersteunen de activiteiten van al deze vrijwilligers om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. De regels voor onze vereniging zijn vastgelegd in onze statuten (download).

Floortje Dessing, Helga van Leur, Humberto Tan, Irene Moors, Iris Enthoven, Jill Schirnhofer, Mounir Toub, Roelof Hemmen, Shelly Sterk, Sherida Spitse en Thomas van der Vlugt zijn ambassadeurs van het Nederlandse Rode Kruis. Met hun bekendheid zetten ze onze hulpverlening in de spotlights. Ze zijn oprecht betrokken bij ons werk en zetten zich als ambassadeur belangeloos in.

Lees meer over onze ambassadeurs

141

lokale afdelingen zorgen ervoor dat het Rode Kruis altijd dichtbij is

vrijwilligster

Meerjarenplan

Wil je meer weten over waar we voor staan, voor wie we staan en waar we de komende jaren naartoe gaan, bekijk deze video of lees het meerjarenplan van het Nederlandse Rode Kruis.

Lees het meerjarenplan 2021-2025

Bestuur

Ons bestuur zet in hoofdlijnen het beleid uit en neemt beslissingen op strategisch niveau. Op dit moment bestaat het bestuur uit acht mensen.

Directie

De directie van het Rode Kruis bestaat uit een algemeen directeur en een directeur Nationale hulp & Verenigingsmanagement. Het managementteam bestaat uit zes leden, die ieder verantwoordelijk zijn voor één cluster.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van het Rode Kruis en heeft onder andere als taak het bestuur te benoemen en de jaarrekening goed te keuren.

Lokale afdelingen

Het Nederlandse Rode Kruis telt maar liefst 141 afdelingen in Nederland en het Caribisch gebied. Daardoor zijn onze vrijwilligers ook altijd bij jou in de buurt.

Grootste hulpnetwerk ter wereld

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire noodhulporganisatie deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld: de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Dit netwerk bestaat uit:

  • 191 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen
  • De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC)
  • Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)

Allemaal met één doel: hulp aan mensen in nood.

16 mln.

vrijwilligers zetten zich wereldwijd in voor hulp aan mensen in nood

Vrijwilligers Chinese Rode Kruis

ICRC

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) verleent hulp in conflictgebieden. Het ICRC is van oudsher de hoeder van het humanitair oorlogsrecht en de grondlegger van de Conventies van Genève. Het ICRC is hierdoor dé neutrale tussenpersoon in gewapende conflicten.

IFRC

De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) is het overkoepelende orgaan van alle 191 nationale Rode Kruisverenigingen, waaronder het Nederlandse Rode Kruis. De IFRC coördineert de hulpverlening bij grote natuurrampen.

cbf erkend goed doel rode kruis

CBF-Erkend Goed Doel

Het Rode Kruis voldoet aan de strenge kwaliteitseisen voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven.

Het kenmerk Erkend Goed Doel geeft aan dat het Rode Kruis daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Dit CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel.

Meer over de erkenning van het Rode Kruis door CBF

Jaarverslagen

Jaarlijks maakt het Nederlandse Rode Kruis de balans op in het jaarverslag. Lees hier meer over onze hulpverlening in 2022 en voorgaande jaren.

Verantwoording projecten

Wil je precies weten wat we doen in bijvoorbeeld Haïti of de Filipijnen? Al onze hulpverleningsprojecten in het buitenland zijn toegankelijk voor iedereen via open data (IATI standaard).

Regels en gedragscodes

Het Rode Kruis staat voor betrouwbare, integere en effectieve hulp. Lees hier wat we doen om de kwaliteit van onze hulpverlening te waarborgen.

Henry Dunant: Wij zijn allen broeders

“Ach heer, ik heb zoveel pijn. Ze laten ons hier achter, om een ellendige dood te sterven, terwijl we zo hard gevochten hebben.”

Het is 1859, daags na een gruwelijke veldslag tussen Frankrijk en Oostenrijk bij het Italiaanse plaatsje Solferino. Eén man laat zijn hart spreken, stroopt zijn mouwen op en zet een wereldwijde beweging in gang.

Lees meer over onze historie Lees meer over Henry Dunant

1863

Oprichting Internationale Rode Kruis

Contact

Werken bij het Rode Kruis

Veelgestelde vragen