Word vrijwilliger Doneer

De directie van het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit een algemeen directeur, Marieke van Schaik, en een directeur nationale hulp en verenigingsmanagement, Joke van Lonkhuijzen. De dagelijkse leiding van het Rode Kruis is in handen van de directie. De directie legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur, waar de algemeen directeur deel van uitmaakt.

Marieke van Schaik is als algemeen directeur en statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het Rode Kruis. Zij stuurt vijf clustermanagers aan, die verantwoordelijk voor:

  • Internationale hulp
  • Communicatie
  • Marktontwikkeling en fondsenwerving
  • Financiën en overige bedrijfsvoering (inclusief ICT)
  • Personeel en organisatie

Joke van Lonkhuijzen geeft als directeur nationale hulp en verenigingsmanagement leiding aan de clustermanager nationale hulp. Daarnaast stuurt zij het hoofd vrijwilligersmanagement, het hoofd risk & compliance, het hoofd informatiemanagement en de vrijwillige districtsvoorzitters aan. Haar doel is de vereniging rechtstreeks te ondersteunen. Ze legt verantwoording af aan de algemeen directeur.
Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 20.000 vrijwilligers, 725.000 leden en donateurs, 41.000 Ready2Helpers en bijna 500 beroepskrachten.

Verantwoording van de directie

De algemeen directeur legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur.

Meer weten over het salaris van de directie?

Veelgestelde vragen over het salaris van de directeur

Beloningen en vergoedingen van bestuur en werknemers

Het Nederlandse Rode Kruis heeft sinds 2006 een eigen cao die is afgesloten met vakbond Abvakabo FNV. Ten aanzien van de beloning van medewerkers is het volgende opgenomen:

Uitgangspunt voor het bepalen van het functieschaalsalaris is de functie. Hiertoe zijn alle functies geordend tot een aantal groepen, functiegroepen genaamd. Elke functiegroep bevat een aantal functies die ongeveer gelijkwaardig zijn.

De zwaarte van een functie wordt bepaald met behulp van een functiebeschrijving en met behulp van een systeem van functiewaardering (ORBA). Voor elke functiegroep geldt een bepaalde salarisschaal met een minimum en maximum. Deze salarisschalen maken deel uit van deze cao.