Word vrijwilliger Doneer

De directie van het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit duizenden vrijwilligers en meer dan zeshonderd beroepskrachten. De dagelijkse leiding ervan is in handen van de directie. Die directie bestaat uit een algemeen directeur en een directeur Nationale hulp & Verenigingsmanagement. De directie legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur.

Algemeen directeur – Harm Goossens

Harm Goossens is algemeen directeur en statutair bestuurder. Hij is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het Nederlandse Rode Kruis. Harm stuurt vijf managers aan, die verantwoordelijk zijn voor:

  • Internationale hulp
  • Communicatie
  • Marktontwikkeling & Fondsenwerving
  • Financiën
  • Personeel & Organisatie

Directeur Nationale hulp & Verenigingsmanagement – vacature

Deze directeur staat aan het hoofd van de hulp die het Rode Kruis biedt in Nederland. Deze persoon legt verantwoording af aan de algemeen directeur en geeft leiding aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor:

  • Nationale hulp
  • Vrijwilligersbeleid
  • Districtsmanagement
  • Informatiemanagement
  • Opleiding & Training

Deze functie is op dit moment vacant.

Beloningen van directie, bestuurders en werknemers bij het Nederlandse Rode Kruis

De directie ontvangt een salaris dat in lijn is met de richtlijnen van de overheid en de branche, zoals de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland. Je leest hier alles over het salaris.

Leden van het verenigingsbestuur van het Rode Kruis ontvangen geen salaris. Zij krijgen wel een vergoeding voor eventuele kosten die ze maken. Je leest er hier meer over.

Werknemers van het Rode Kruis ontvangen een salaris volgens een eigen cao. In deze cao zijn salarisschalen opgenomen. Het salaris hangt af van de zwaarte van de functie.