Word vrijwilliger Doneer

De directie van het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit duizenden vrijwilligers en bijna vijfhonderd beroepskrachten. De dagelijkse leiding ervan is in handen van de directie. Die directie bestaat uit een algemeen directeur en een directeur nationale hulp en verenigingsmanagement. De directie legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur.

Algemeen directeur – Marieke van Schaik

Marieke van Schaik is algemeen directeur en statutair bestuurder. Ze is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het Nederlandse Rode Kruis. Ze stuurt vijf managers aan, die verantwoordelijk zijn voor:

  •  Internationale hulp
  • Communicatie
  • Marktontwikkeling en fondsenwerving
  • Financiën
  • Personeel en organisatie

Waarnemend directeur nationale hulp en verenigingsmanagement – Heleen van den Berg

Heleen van den Berg staat aan het hoofd van de hulp die het Rode Kruis biedt in Nederland. Ze legt verantwoording af aan de algemeen directeur. Ze geeft leiding aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor:

  • Nationale hulp
  • Vrijwilligersbeleid
  • Districtsmanagement
  • Informatiemanagement
  • Opleiding en training

Beloningen van directie, bestuurders en werknemers bij het Nederlandse Rode Kruis

De directie ontvangt een salaris dat in lijn is met de richtlijnen van de overheid en de branche, zoals de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland. Je leest hier alles over het salaris.

Leden van het verenigingsbestuur van het Rode Kruis ontvangen geen salaris. Zij krijgen wel een vergoeding voor eventuele kosten die ze maken. Je leest er hier meer over.

Werknemers van het Rode Kruis ontvangen een salaris volgens een eigen cao. In deze cao zijn salarisschalen opgenomen. Het salaris hangt af van de zwaarte van de functie.