Word vrijwilliger Doneer

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van het verenigingsbestuur. Leden van het bestuur zetten in hoofdlijnen het beleid uit en nemen beslissingen op strategisch niveau. In het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis zitten de volgende personen:

  • Mevrouw mr. drs. H.H. (Heleen) Kersten, voorzitter
  • De heer drs. H. (Harm) Goossens, dagelijks bestuurder/algemeen directeur
  • De heer drs. M. (Mostafa) Hilali, toezichthoudend bestuurder, vice voorzitter
  • De heer Ir T.V.M. (Thomas) Heerkens, toezichthoudend bestuurder – aandachtsgebied financieel
  • Mevrouw drs. M.R. (Manon) Leijten, toezichthoudend bestuurder
  • De heer R. (Raman) Madan MSc, toezichthoudend bestuurder
  • Mevrouw drs. B.A.M. (Britte) Visker, toezichthoudend bestuurder

Verantwoording

De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van de directie. De directie en de districtsbesturen leggen verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de ledenraad.

Beloning bestuur

Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit acht leden. Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit negen leden, één positie is niet bezet. Voor alle functies binnen het bestuur bestaat een functieprofiel. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In 2021 en 2022 declareerden de bestuursleden geen onkosten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in onze jaarverslagen.