Word vrijwilliger Doneer

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van het verenigingsbestuur. Leden van het bestuur zetten in hoofdlijnen het beleid uit en nemen beslissingen op strategisch niveau. In het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis zitten de volgende mensen:

  • Mevrouw mr. drs. H.H. (Heleen) Kersten, voorzitter
  • Mevrouw M. (Marieke) van Schaik, dagelijks bestuurder/algemeen directeur
  • De heer Ir T.V.M. (Thomas) Heerkens, toezichthoudend bestuurder – functie/aandachtsgebied financieel
  • De heer R. (Raman) Madan MSc, toezichthoudend bestuurder
  • De heer drs. P.P. (Peter) Tordoir, toezichthoudend bestuurder/ vice-voorzitter
  • Mevrouw drs. B.A.M. (Britte) Visker, toezichthoudend bestuurder
  • De heer drs. M. (Mostafa) Hilali, toezichthoudend bestuurder
  • Mevrouw M.R. (Manon) Leijten, toezichthoudend bestuurder

Verantwoording

De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van de directie. De directie en de districtsbesturen leggen (via de directie) verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de Ledenraad.

Beloning bestuur

Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit acht leden. Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit negen leden, één positie is niet bezet. Voor alle functies binnen het bestuur bestaat een functieprofiel. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In totaal declareerden de bestuursleden in 2020 €354 aan onkosten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in onze jaarverslagen.