Word vrijwilliger Doneer

Doe mee op jouw manier

De mogelijkheden om ons te helpen zijn zo breed als onze hulpverlening. Steun ons met een kleine of grote gift of met jouw expertise, tijd of talent. We helpen je graag met kiezen. Bekijk alle opties.

Nalatenschap regelen

“Ik geef vanuit liefde voor de medemens”

Mevrouw de Groot heeft ervoor gekozen om het Rode Kruis in haar testament op te nemen. “Medemenselijkheid speelt bij mij een grote rol. Ik geef vanuit oog voor leed en liefde voor de medemens. Het Rode Kruis voelt voor mij vertrouwd en veilig.” Denk jij er ook over om het Rode Kruis in je testament op te nemen? Onze relatiemanagers helpen je graag.

“Dit is hét uniform waar ik trots op ben.”

“Voor mij is dit niet zomaar een gewoon uniform. Dit is hét uniform waar ik trots op ben. Het Rode Kruis staat namelijk ergens voor”, zegt vrijwilliger Paul. Voor hem is het de normaalste zaak van de wereld om vrijwilligerswerk te doen. “Ik denk er niet echt over na.”

Albert Heijn boodschappenkaart voorbeeld co-creatie bedrijven Rode Kruis

“Je kan het verschil maken als je op de inhoud samenwerkt”

Albert Heijn is vaste partner van het Rode Kruis en levert een belangrijke bijdrage in het voedselhulpprogramma. “Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen kan je echt het verschil maken als je ook op de inhoud samenwerkt” zegt Martijn Versteegh, Brand Manager Duurzaamheid bij Albert Heijn. “Door het delen van kennis, communicatiekracht en logistiek ben je samen in staat om nog veel meer mensen te helpen”.