Word vrijwilliger Doneer

Maak slim gebruik van het belastingvoordeel op giften met een periodieke schenking

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan het Rode Kruis? En uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?

Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst aan met het Rode Kruis. In deze overeenkomst legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Tip: Wist u dat uw bedrag zelfs verhoogd kan worden, zonder zelf meer te betalen? De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan uw gift.

Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. Voordeel is dat het Rode Kruis meer mensen kan helpen met uw gift. De video hiernaast maakt dat duidelijk.

Bereken je belastingvoordeel met de rekenhulp

Bereken nu uw belastingvoordeel met een periodieke schenking

Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is bij een bepaald donatiebedrag? Of wilt u uw belastingvoordeel gebruiken om uw donatie aan het Rode Kruis te verhogen? Dat kunt u nu berekenen met onze rekentool.

Vragen over schenken met belastingvoordeel?

Voor administratieve vragen of verzoeken kunt u tijdens kantooruren (9.00 – 17.00 uur) bellen naar 070-44 55 678. Of stuur een e-mail naar periodiekschenken@redcross.nl. Wilt u een grote schenking doen of het Rode Kruis in uw testament opnemen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze relatiemanagers om de mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen over belastingvoordeel bij periodieke giften

 • Aan welke regels moet een periodieke schenking voldoen?

  Een toelichting op de wettelijke bepalingen van periodiek schenken kunt u hier downloaden.

 • Hoe regel ik een periodieke schenkingsovereenkomst met het Rode Kruis?

  • Vul de overeenkomst online in

  • U ontvangt uw periodieke schenkingsovereenkomst getekend retour met het bijbehorende transactienummer.

  • Het transactienummer en het RSIN van het Rode Kruis (003014022) heeft u nodig bij uw belastingaangifte.

  Ja, dat is mogelijk. U kunt daarvoor hier het formulier downloaden en deze per post versturen naar (een postzegel is niet nodig):

  Het Nederlandse Rode Kruis
  T.a.v. Periodiek Schenken
  Antwoordnummer 10942
  2501 WB Den Haag

 • Mag ik mijn giften aan het Rode Kruis als aftrekpost opvoeren bij mijn belastingaangifte?

  Giften aan het Rode Kruis zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Het Rode Kruis is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Daardoor kunt u standaard uw giften aan het Rode Kruis aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen zijn.

  Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u ook uw giften aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze onder de 1% van uw verzamelinkomen zijn.

 • Welke wijzigingen met betrekking tot de aftrekposten zijn er voor hoge inkomens?

  Meer over de wijzigingen met betrekking tot de aftrekposten voor hoge inkomens vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Kan ik de overeenkomst ook per post versturen?

  Ja, dat is mogelijk. U kunt daarvoor hier het formulier downloaden en deze per post versturen naar (een postzegel is niet nodig):

  Het Nederlandse Rode Kruis
  T.a.v. Periodiek Schenken
  Antwoordnummer 10942
  2501 WB Den Haag

 • Mag ik ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken?

  Dat mag, maar let op: u heeft daarmee nog geen overeenkomst. Als u de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, ontvangt u van ons een ondertekend exemplaar retour.

 • Kan ik in de loop van het jaar beginnen met een periodieke schenking?

  Dat kan. De belastingdienst hanteert als regel dat u 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag moet schenken. In het onderstaande voorbeeld kunt u zien of dit past bij uw wensen:

  Stel u start een periodieke schenking van € 120,- per jaar per 1 oktober van dit jaar. U kiest voor een automatische incasso van € 10,- per maand. Deze incasso start in oktober, maar er vindt in oktober ook een eenmalige incasso van € 90,- plaats (voor de eerste 9 maanden van dat jaar) zodat u in dit jaar in totaal € 120,- schenkt.

  De voorwaarde om het volledige jaarbedrag in het eerste jaar te voldoen geldt overigens ook als u niet voor een automatische incasso kiest maar het bedrag zelf overmaakt. Als dit niet overeenkomt met uw wensen dan kunt u er uiteraard voor kiezen om uw schenking in te laten gaan op 1 januari van het eerstvolgende jaar, dan heeft u niet te maken met ‘inhalen’ van een deel van het jaar.

 • Wat is het RSIN nummer van het Rode Kruis?

  Voor het invullen van uw belastingaangifte heeft u het RSIN nummer van het Rode Kruis nodig. Ons RSIN nummer is 003014022.

Let op! Indien u de overeenkomst dit jaar nog in wilt laten gaan, dan kunt u geen gebruik maken van een automatische incasso. Het bedrag moet dit jaar namelijk nog op onze rekening staan en met een automatische incasso lukt dat niet. U moet het bedrag dan zelf nog in 2021 aan ons overmaken.