Word vrijwilliger Doneer

Profiteer van belastingvoordeel met een periodieke schenking

Wilt u maximaal profiteren van het belastingvoordeel over al uw schenkingen aan het Rode Kruis? En uw giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?

Ga dan een periodieke schenkingsovereenkomst aan met het Rode Kruis. In deze overeenkomst legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Tip: Wist u dat uw bedrag zelfs verhoogd kan worden, zonder zelf meer te betalen? De belastingdienst betaalt in dat geval mee aan uw gift.

Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. Voordeel is dat het Rode Kruis meer mensen kan helpen met uw gift. De video hiernaast maakt dat duidelijk.

Bereken je belastingvoordeel met de rekenhulp

Bereken nu uw belastingvoordeel met een periodieke schenking

Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is bij een bepaald donatiebedrag? Of wilt u uw belastingvoordeel gebruiken om uw donatie aan het Rode Kruis te verhogen? Dat kunt u nu berekenen met onze rekentool.

Vragen over schenken met belastingvoordeel?

Voor administratieve vragen of verzoeken kunt u tijdens kantooruren (9.00 – 17.00 uur) bellen naar 070-44 55 678. Of stuur een e-mail naar periodiekschenken@redcross.nl. Wilt u een grote schenking doen of het Rode Kruis in uw testament opnemen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze relatiemanagers om de mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen over belastingvoordeel bij periodieke giften

 • Aan welke regels moet een periodieke schenking voldoen?

  Een toelichting op de wettelijke bepalingen van periodiek schenken kunt u hier downloaden.

 • Hoe regel ik een periodieke schenkingsovereenkomst met het Rode Kruis?

  • Vul de overeenkomst online in

  • U ontvangt uw periodieke schenkingsovereenkomst getekend retour met het bijbehorende transactienummer.

  • Het transactienummer en het RSIN van het Rode Kruis (003014022) heeft u nodig bij uw belastingaangifte.

  Als u liever het formulier niet digitaal in wilt vullen, kunt u hier het formulier downloaden en deze per post versturen naar (een postzegel is niet nodig):

  Het Nederlandse Rode Kruis
  T.a.v. Periodiek Schenken
  Antwoordnummer 10942
  2501 WB Den Haag

 • Mag ik mijn giften aan het Rode Kruis als aftrekpost opvoeren bij mijn belastingaangifte?

  Giften aan het Rode Kruis zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Het Rode Kruis is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-instelling). Daardoor kunt u standaard uw giften aan het Rode Kruis aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen zijn. De drempel van 1% geldt voor uw giften aan alle goede doelen bij elkaar, dus niet per goed doel apart.

  Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u ook uw giften aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze onder de 1% van uw verzamelinkomen zijn.

  Hieronder zijn verschillende soorten scenario’s uitgewerkt.

  Reguliere giftenaftrek

  Reguliere of “gewone” giften zijn aftrekbaar indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • met schriftelijk document onderbouwd
  • minimaal € 60 en 1% van het verzamelinkomen
  • maximaal 10% van het verzamelinkomen
  • gedaan aan een ANBI of SBBI

  Voor het berekenen van de drempel en het plafond geldt dat alle reguliere giften (niet zijnde periodieke giften) bij elkaar worden opgeteld. Ook geldt dat de giften alleen in aanmerking komen voor aftrek voor zover de drempel is overschreden.

  Voorbeeld 1 (gewone gift)

  Bij een inkomen van € 36.000 en € 300 aan reguliere giften geldt daarom het volgende:

  • de drempel bedraagt € 360
  • het plafond bedraagt € 3.600
  • in totaal mag er € 0 in aftrek worden gebracht.

  Voorbeeld 2a (gewone gift)

  Bij een inkomen van € 36.000 en € 600 aan reguliere giften geldt daarom het volgende:

  • de drempel bedraagt € 360
  • het plafond bedraagt € 3.600
  • in totaal mag er € 240 in aftrek worden gebracht (=40% van de totale giften).

  Voorbeeld 2b (gewone gift)

  Stel een donateur heeft reeds €600 aan reguliere giften gedaan aan andere ANBI’s en kiest ervoor om een (extra) reguliere gift van € 400 aan het Rode Kruis te doen. Bij een inkomen van € 36.000 en € 600 + € 400 aan reguliere giften geldt dan het volgende:

  • de drempel bedraagt € 360
  • het plafond bedraagt € 3.600
  • in totaal mag er € 640 in aftrek worden gebracht (=64% van de totale giften).

  Zonder de gift aan het Rode Kruis mag de donateur € 240 in aftrek brengen (€ 600 -€ 360). Mét de gift aan het Rode Kruis mag € 640 in aftrek worden gebracht. De aftrekpost is dus € 400 hoger, en dat is precies de extra gift, de gift aan het Rode Kruis dus. In deze specifieke situatie kan gesteld worden dat de extra gift, te weten de gift aan het Rode Kruis volledig aftrekbaar is. Je zou ook kunnen zeggen dat 64% van het totaal aan giften aftrekbaar is, dat is net zo goed waar.

  Periodieke schenkingen

  Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar indien aan de formele vereisten is voldaan:

  • schriftelijke overeenkomst
  • voor de belastingdienst is er geen minimum, maar als Rode Kruis hanteren we een minimum van € 50.
  • maximaal € 250.000 (sinds 1 januari 2023)
  • vaste en gelijkmatige uitkeringen
  • eindigend uiterlijk bij overlijden  (het onzekerheidsvereiste*)
  * een overlijdenskans van tenminste 1%, waar in de regel aan wordt voldaan bij een periodieke gift die voor 5 jaar is vastgelegd. De Staatssecretaris heeft aangekondigd deze regel aan te passen, in die zin dat het onzekerheidsvereiste komt te vervallen. Wel blijft de eis van 5 jaar bestaan. Voor oude overeenkomsten lost dit niets op.

  Voorbeeld 3 (zelfde als voorbeeld 1, maar nu als periodieke schenking)

  Bij een inkomen van € 36.000 en € 300 aan jaarlijkse periodieke giften geldt derhalve het volgende:

  • in totaal mag er jaarlijks € 300 in aftrek worden gebracht (=100% van de totale giften).

  Zonder periodieke schenking was hier niets aftrekbaar geweest. Hier is dus aan te raden een periodieke schenking af te sluiten. Als in dit voorbeeld het inkomen hoger zou zijn, geldt dat nog des te meer, zelfs ingeval van beperkte andere giften.

  Voorbeeld 4 (als voorbeeld 2b, maar periodieke i.p.v. gewone gift)

  Stel een donateur heeft reeds €600 aan reguliere giften gedaan aan andere ANBI’s en kiest ervoor om een periodieke schenking van  € 400 aan het Rode Kruis te doen. Bij een inkomen van € 36.000 en € 600 + € 400 aan jaarlijkse periodieke giften geldt dan het volgende:

  • de drempel bedraagt € 360
  • het plafond bedraagt € 3.600
  • in totaal mag er € 640 in aftrek worden gebracht (=64% van de totale giften).

  In beide gevallen (voorbeeld 2b en 5) komt de extra gift aan het Rode Kruis volledig voor giftenaftrek in aanmerking. In dit specifieke voorbeeld is het dus niet nodig een periodieke gift aan het Rode Kruis te doen in plaats van een gewone.

  Zonder de gift aan het Rode Kruis mag de donateur € 240 in aftrek brengen (€ 600 -€ 360). Mét de gift aan het Rode Kruis mag € 640 in aftrek worden gebracht. De aftrekpost is dus € 400 hoger, en dat is precies de extra gift, de gift aan het Rode Kruis dus. In deze specifieke situatie kan gesteld worden dat de extra gift, te weten de gift aan het Rode Kruis volledig aftrekbaar is. Je zou ook kunnen zeggen dat 64% van het totaal aan giften aftrekbaar is, dat is net zo goed waar.

 • Welke wijzigingen met betrekking tot de aftrekposten zijn er voor hoge inkomens?

  Meer over de wijzigingen met betrekking tot de aftrekposten voor hoge inkomens vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Mag ik ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken?

  Dat mag, maar let op: u heeft daarmee nog geen overeenkomst. Als u de ingevulde modelovereenkomst van de belastingdienst naar ons stuurt, ontvangt u van ons een ondertekend exemplaar retour.

 • Kan ik in de loop van het jaar beginnen met een periodieke schenking?

  Dat kan. De belastingdienst hanteert als regel dat u 5 opeenvolgende kalenderjaren hetzelfde jaarbedrag moet schenken. In het onderstaande voorbeeld kunt u zien of dit past bij uw wensen:

  Stel u start een periodieke schenking van € 120,- per jaar per 1 oktober van dit jaar. U kiest voor een automatische incasso van € 10,- per maand. Deze incasso start in oktober, maar er vindt in oktober ook een eenmalige incasso van € 90,- plaats (voor de eerste 9 maanden van dat jaar) zodat u in dit jaar in totaal € 120,- schenkt.

  De voorwaarde om het volledige jaarbedrag in het eerste jaar te voldoen geldt overigens ook als u niet voor een automatische incasso kiest maar het bedrag zelf overmaakt. Als dit niet overeenkomt met uw wensen dan kunt u er uiteraard voor kiezen om uw schenking in te laten gaan op 1 januari van het eerstvolgende jaar, dan heeft u niet te maken met ‘inhalen’ van een deel van het jaar.

 • Wat is het RSIN nummer van het Rode Kruis?

  Voor het invullen van uw belastingaangifte heeft u het RSIN nummer van het Rode Kruis nodig. Ons RSIN nummer is 003014022.

Op de hoogte blijven van ons werk in binnen- en buitenland?

Meld je aan voor updates per mail