Word vrijwilliger Doneer

Jaarlijks worden meer dan 1000 mensen in Nederland slachtoffer van mensenhandel. Een groot deel van hen doet aangifte. Een moeilijke stap, zeker als je uit het buitenland komt en onze taal niet goed spreekt of de processen niet kent. Om deze kwetsbare groep te ondersteunen, zet het Rode Kruis zich sinds 2009 in voor hun juridische bescherming.

Moderne slavernij

Slachtoffers van mensenhandel worden uitgebuit in bijvoorbeeld de seksindustrie, de horeca of de tuinbouw. Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten, en heeft een enorme impact op het leven van slachtoffers. Voor buitenlandse slachtoffers die geen verblijfsvergunning hebben komt daarbovenop de onzekerheid over hun toekomst.

Ook het proces na de aangifte is ingewikkeld. Vooral voor mensen van buiten Europa. Een gebrek aan sociaal netwerk, een onzekere verblijfstatus en taalproblemen maakt ze extra kwetsbaar. Bij wie kunnen ze terecht en wie is te vertrouwen? Het Rode Kruis helpt hen.

Juridisch-praktische ondersteuning

Sinds 2009 begeleidt het Rode Kruis mensen tijdens de complexe verblijfsprocedures voor slachtoffers van mensenhandel. We versterken hun zelfredzaamheid en stellen hen in staat hun rechten te benutten door uitleg en ondersteuning te geven. Juridisch getrainde vrijwilligers vormen een laagdrempelig aanspreekpunt. Zie ook onze brochure voor meer informatie.

Brochure ondersteuning tijdens verblijfsprocedures mensenhandel

Download (pdf)

Evaluatierapport 10 jaar ondersteuning aan slachtoffers mensenhandel

Download (pdf)

Signalering van slachtoffers: doe de e-learning

Jaarlijks blijven duizenden slachtoffers buiten beeld. We willen hen bereiken door hulpverleners die met migranten werken, te informeren over signalen van mensenhandel.

Wil jij ook meer weten over mensenhandel, de signalen, en hoe je kunt handelen? Doe dan onze e-learning!

Voorlichting over mensenhandel

Informatie over risico’s op uitbuiting en beschikbare hulpverlening helpt mensen weerbaar maken. In samenwerking met Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk en CoMensha zorgen we dat vluchtelingen en andere migranten geïnformeerd worden over mensenhandel. Dit project, genaamd STEP, wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Europese samenwerking

Mensenhandel is een internationaal fenomeen. Rode Kruis-verenigingen in Europa wisselen kennis en ervaring uit in een netwerk genaamd ATN. Het Nederlandse Rode Kruis is een van de coördinatoren.

Meer weten?

Neem contact op met Marieke van den Berg van de afdeling Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel (OSM) via OSM@redcross.nl of 070-4455831.