Word vrijwilliger Doneer

Psychosociale hulp na crisis: goedkoop en onbetaalbaar

Laatste update: 4 oktober 2019

Dat crisissituaties zoals oorlogen of natuurrampen een enorme fysieke tol eisen van mensen is duidelijk. Dat ze ook grote gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid is minder bekend. Het Rode Kruis vindt dan ook dat er meer aandacht moet komen voor de behoefte aan psychosociale hulp.

Mensen die in een conflictgebied wonen, hebben drie keer zoveel kans op aandoeningen zoals depressies, angst en een post-traumatische stressstoornis (PTSS). In een crisissituatie maken mensen extreem heftige dingen mee. Ze verliezen bijvoorbeeld geliefden en familieleden en raken hun (t)huis, eigendommen en inkomensvoorzieningen kwijt. Vaak worden ze ook  blootgesteld aan zware schendingen van de menselijke waardigheid, zoals seksueel geweld. Vluchten, onzekerheid en klimaatverandering vergroten kwetsbaarheid en hebben langetermijngevolgen voor families en gemeenschappen.

Rode Kruis-vrijwilligers helpen mensen hun leven weer op te pakken na een conflict, ramp en noodsituatie. Kleine veranderingen maken een groot verschil. Een mentaal  gezondheidsprogramma is één van de goedkoopste interventies in humanitaire hulpverlening, maar kan een levensreddende en onbetaalbare impact hebben.

Het Rode Kruis roept op tot erkenning van de consequenties voor de mentale gezondheid als gevolg van humanitaire crises, het agenderen van de stigma’s en het adresseren van hiaten op het gebied van psychosociale hulpverlening.

'Psychosociale hulp net zo belangrijk als voedsel'

2

psychosociale hulpverleners per 100.000 mensen in landen waar meeste humanitaire crises voorkomen

psychosociale hulpverlening kind

Cursus psychosociaal hulpverlenen

Het Rode Kruis lanceert samen met Light For The World, het Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam en het Psychosocial Centre van het Internationale Rode Kruis een crashcourse om hulpverleners aan te moedigen psychosociale eerste hulp te verlenen in noodsituaties. Gezondheidswerkers worden via een rollenspel getraind. De cursus komt voort uit de ervaringen van de betrokken organisaties op het gebied van educatie en het vergroten van bewustzijn op gebied van gezondheid.

Een pilot van de crashcourse wordt gepresenteerd tijdens de Internationale Conferentie Mentale Gezondheid en Psychosociale Hulp op 7 en 8 oktober in Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Tijdens die conferentie spreken professionals uit de hele wereld met elkaar over het belang van psychosociale hulp in een crisis en de grote noden op dat gebied. Met psychologische eerste hulp wordt bedoeld: aandacht voor mensen die stress ervaren door naar ze te luisteren en praktische hulp te bieden. De organisatie van de conferentie is in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hulpverlening hulpverleners

Ook humanitaire hulpverleners hebben psychosociale hulp nodig. Rode Kruis-vrijwilligers en -medewerkers maken lange dagen en worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen wanneer zij hulp bieden aan slachtoffers van een ramp of conflict. Net als anderen hebben zij toegang nodig tot psychosociale en mentale gezondheidsdiensten zodat zij hulp kunnen blijven verlenen aan gemeenschappen in nood.

80

procent mensen met slechte mentale conditie in conflict- of rampgebied krijgt geen behandeling

psychosociale hulp mozambique