Word vrijwilliger Doneer

Wat is het salaris van de directeuren?

Voordat je een donatie doet aan een goed doel, wil je natuurlijk zeker weten dat jouw geld goed besteed wordt. Bij het Rode Kruis doen we er alles aan om te zorgen dat donaties terechtkomen bij mensen in nood. Maar uiteraard moeten we ook onze medewerkers betalen. We vinden het belangrijk om daar transparant over te zijn. Daarom lees je hieronder wat het salaris is van onze directie.

In 2021 is het jaarsalaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, vastgesteld op €144.000, inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €29.000. Zij ontvangt geen eindejaarsuitkering.

De directeur nationale hulp en verenigingsmanagement, Joke Hoekstra, ontvangt een jaarsalaris van €131.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €32.000.

Is dit salaris terecht?

We begrijpen goed dat veel mensen het salaris van de directeur een hoog bedrag vinden. Toch vinden we het salaris passend, en we leggen graag uit waarom.

Marieke van Schaik is als algemeen directeur en statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden en resultaten van het Nederlandse Rode Kruis. Met meer dan 400 medewerkers, circa 15.000 vrijwilligers en ruim 106.000 Ready2Helpers zijn we een grote organisatie. Onze bestuurders vertegenwoordigen al deze mensen.

Het Nederlandse Rode Kruis is ook onderdeel van het Internationale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis vervult ook binnen de internationale Rode Kruis-beweging een belangrijke rol. Zij moet regelmatig afreizen naar risicogebieden en is verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het salaris van de algemeen directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

De directeur is daarnaast verantwoordelijk voor een goede besteding van het ontvangen geld. Over de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven lees je meer in ons jaarverslag.

Het salaris van de directeur nationale hulp en verenigingsmanagement vinden we passend omdat deze directeur een cruciale rol heeft binnen de vereniging: zij stuurt de clustermanager nationale hulp, het hoofd vrijwilligersmanagement, het hoofd risk & compliance, het hoofd informatiemanagement en de 24 vrijwillige districtsvoorzitters aan.

Voldoet het salaris aan de normen?

De salarissen voldoen aan alle normen die vanuit de overheid en de branche gesteld worden. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Wet Normering Topinkomens, en de norm van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de complexiteit en omvang van de organisatie. Ook is er een maximum norm van €168.893 (2021) als jaarinkomen. Met salarissen van respectievelijk €144.000 en € 131.000 blijven onze beide directeuren hier ruim onder.

477

beroepskrachten telt het Nederlandse Rode Kruis

koptelefoon-hulplijn