Word vrijwilliger Doneer

Wat is het salaris van de directeuren?

Voordat je een donatie doet aan een goed doel, wil je natuurlijk zeker weten dat jouw geld goed besteed wordt. Bij het Rode Kruis doen we er alles aan om te zorgen dat donaties terechtkomen bij mensen in nood. Maar uiteraard moeten we ook onze medewerkers betalen. We vinden het belangrijk om daar transparant over te zijn. Daarom lees je hieronder wat het salaris is van onze directie.

In 2023 is het jaarsalaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Harm Goossens, vastgesteld op €155.000. Dit is inclusief 8% vakantiegeld en 7% eindejaarsuitkering. De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €29.000.

De functie van directeur Nationale hulp & Verenigingsmanagement is momenteel vacant. Zodra een benoeming plaatsvindt, zullen we hier het jaarsalaris vermelden.

Is dit salaris terecht?

We begrijpen goed dat veel mensen het salaris van de directeur een hoog bedrag vinden. Toch vinden we het salaris passend, en we leggen graag uit waarom.

Harm Goossens is, als algemeen directeur en statutair bestuurder, eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden en resultaten van het Nederlandse Rode Kruis. Met meer dan 600 medewerkers, ruim 10.000 vrijwilligers en circa 106.000 Ready2Helpers zijn we een grote organisatie. Onze bestuurders vertegenwoordigen al deze mensen.

Het Nederlandse Rode Kruis is onderdeel van het Internationale Rode Kruis. De directeur van het Nederlandse Rode Kruis vervult ook binnen de internationale Rode Kruis-beweging een belangrijke rol. Hij moet regelmatig afreizen naar risicogebieden en is verantwoordelijk voor medewerkers in dergelijke gebieden. Het salaris van de algemeen directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

De directeur is daarnaast verantwoordelijk voor een goede besteding van het ontvangen geld. Over de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven lees je meer in ons jaarverslag.

Voldoet het salaris aan de normen?

De salarissen voldoen aan alle normen die vanuit de overheid en de branche gesteld worden. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Wet Normering Topinkomens, en de norm van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de complexiteit en omvang van de organisatie. Ook is er een maximum norm van €178.309 (2023) als jaarinkomen. Met het salaris van respectievelijk €155.000 blijft onze algemeen directeur hier ruim onder.

672

beroepskrachten telt het Nederlandse Rode Kruis

koptelefoon-hulplijn