Word vrijwilliger Doneer

De zeven grondbeginselen van het Rode Kruis

Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Voor ons betekenen deze grondbeginselen dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden, en dat hun geloof, nationaliteit, etniciteit, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

7

grondbeginselen van het Rode Kruis

Menslievendheid
Menslievendheid

Menslievendheid

Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. We streven naar tolerantie, vriendschap en samenwerking, en blijvende vrede tussen mensen.

Onpartijdigheid
Onpartijdigheid

Onpartijdigheid

Mensen in de grootste nood helpen we als eerste. Ongeacht nationaliteit, etniciteit, geloof, afkomst of politieke overtuiging.

Neutraliteit
Neutraliteit

Neutraliteit

Bij conflicten kiezen we geen partij. We kiezen altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

We beslissen onafhankelijk van de overheid, zodat we altijd volgens onze grondbeginselen kunnen blijven werken.

Vrijwilligheid

Vrijwilligheid

We werken met mensen die zich vrijwillig inzetten en die niet uit zijn op persoonlijk gewin.

Ledenraad
Eenheid

Eenheid

In ieder land kan maar één Rode Kruis- of Rode Halve Maan-vereniging zijn. Deze staat open voor iedereen en werkt in het hele land.

Algemeenheid
Algemeenheid

Algemeenheid

Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Alle nationale verenigingen zijn gelijkwaardig en helpen elkaar.

Kom jij ons versterken als vrijwilliger?

Wil jij onderdeel zijn van een organisatie die hulp verleent volgens deze zeven grondbeginselen? En wil jij deel uitmaken van het grootste vrijwilligersnetwerk ter wereld? Word dan vrijwilliger bij het Rode Kruis!