Word vrijwilliger Doneer

Ledenraadverkiezingen 2020

De Kiescommissie heeft maandag 6 april de uitslag bekendgemaakt van de ledenraadverkiezingen 2020. Inmiddels zijn de nieuwe leden geïnformeerd door de Kiescommissie.

De volgende personen zijn gekozen als lid van de ledenraad tijdens de verkiezingen van 2020;

 • District Amsterdam-Amstelland – Marlene van Loo
 • District Fryslân – Willem Brink
 • District Gelderland-Midden – Wim Valkenburg
 • District Gelderland-Zuid – Dennis Winkel
 • District Groningen – Yang Soo Kloosterhof
 • District Haaglanden – Anke Kruithof
 • District Hollands-Midden – Annet van der Velden
 • District IJsselland – Do Schat
 • District Limburg-Zuid – Andre Colaris
 • District Twente  – Marianne Stevelink
 • District Zeeland – Cora Beijer
 • Expertzetel Diversiteit – Kiran van den Brande

Ledenraad

De ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis heeft als wettelijke taak de statuten vast te stellen, de jaarrekening goed te keuren en het bestuur te benoemen. Ook beslist de ledenraad onder meer mee over de strategie.

Ledenraadsvergadering

Met ingang van 14 april 2020 kent de Ledenraad 29 leden. De voorzitter van het verenigingsbestuur zit de ledenraadsvergadering voor. Van de 29 leden zijn 23 leden afkomstig uit de 23 districten van het Rode Kruis. 5 leden vertegenwoordigen zogeheten expertgebieden 1 lid vertegenwoordigt de Caribische afdelingen. De ledenraadsleden zijn gekozen door de leden van het Nederlandse Rode Kruis. Er zijn bijna 100.000 leden die het werk van het Rode Kruis steunen.

De zetelverdeling is als volgt:

Zetel namens het district (23 zetels)

 • Fondsenwerving (1 zetel)
 • Financiën (1 zetel)
 • Diversiteit (1 zetel)
 • Jongeren (1 zetel)
 • Zetel voor de Cariben (1 zetel)
 • Uitslag ledenraadsverkiezing februari 2018

  Bij de ledenraadverkiezingen in februari 2018 hebben 2.861 leden gestemd. In District Flevoland zijn de meeste stemmen uitgebracht. De gekozen leden voor de Ledenraad zijn:

  Zetel Voornaam Achternaam
  1 Amsterdam-Amstelland Aïmane Ben M’Hand
  2 Brabant Noord Martin Avoird, van der
  3 Brabant Zuidoost Peter Koppens
  4 Drenthe Roelof Bult
  5 Flevoland Kim Houtkamp – Van Veen
  6 Fryslân Minke Graafsma
  7 Gelderland-Midden Dirk Hoekendijk
  8 Gelderland-Zuid Dennis Winkel
  9 Gooi & Vechtstreek
  10 Groningen
  11 Haaglanden Anke Kruithof – Damming
  12 Hollands-Midden Henny Keereweer
  13 IJsselland Hans Groen
  14 Kennemerland Henk Lulf
  15 Midden- en West-Brabant Frans Kevenaar
  16 Noord- en Midden-Limburg Martin Bos, van den
  17 Noord- en Oost-Gelderland Erik Luxzenburg, van
  18 Noord-Holland-Noord Piet Sluijs, van der
  19 Rotterdam-Rijnmond Marcel Ruiter, de
  20 Twente Marianne Stevelink
  21 Utrecht Coert Ee, van
  22 Zaansteek-Waterland Roel Jansma
  23 Zeeland Cora Beijer
  24 Zuid-Holland-Zuid Gerda Rossum – Visscher, van
  25 Zuid-Limburg André Colaris
  26 Internationale Hulp Chris Duuren, van
  27 Jongeren Bas Rossum, van
  28 Nationale Hulp Ernst Smilde
  29 Nationale Hulp Regnier Vrieswijk
  30 Fondsenwerving Ineke Laan – Schuuring, van der
  31 Fondsenwerving Maximiliaan Tongeren, van
  32 Financiën Johan Kooistra
  33 Financiën Pim Batenburg, van
  34 Diversiteit Kiran Brande, van den
  35 Cariben Stephen Daal