Word vrijwilliger Doneer

Ledenraad van het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging. En daar hoort natuurlijk ook een ledenraad bij. Je leest hier wat die ledenraad doet, wanneer er verkiezingen zijn en wie erin zit.

Wat is de ledenraad?

Net als een voetbal- of hockeyclub is het Rode Kruis een vereniging. De leden van die vereniging zijn de vrijwilligers. Dit zijn er ruim 10.000.

Net als bij een sportvereniging mogen leden meepraten. Nu is met duizenden leden vergaderen wat lastig. Daarom kiezen de leden vertegenwoordigers die met het bestuur van de vereniging overleggen. Dat zijn de mensen in de ledenraad.

Waarover gaat de ledenraad?

De ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis. Daarnaast stelt de ledenraad de statuten vast, keurt de jaarrekening goed en benoemt het bestuur.

Uit hoeveel mensen bestaat de ledenraad?

In de ledenraad zijn 28 zetels te verdelen:

  • 22 zetels voor de districten van het Nederlandse Rode Kruis
  • 5 expertzetels (deze zetels zijn bestemd voor experts op een speciaal onderwerp, zoals financiën of internationale hulp)
  • 1 zetel voor de Caribische afdelingen (gekozen door de Caribische leden)

Hoelang blijven leden lid van de raad?

De afgevaardigden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Ze kunnen zich hierna een keer herkiesbaar stellen.

Niet alle leden worden tegelijk gekozen. Elke twee jaar komt de helft van de zetels vrij. Voor de andere helft vindt de verkiezing twee jaar daarna plaats. Dit geldt niet voor de zetel van de Cariben: daarvoor wordt elke twee jaar een lid gekozen.

Afgevaardigden Ledenraad Nederlandse Rode Kruis