Word vrijwilliger Doneer

Als je een euro geeft aan een goed doel, dan wil je er toch zeker van zijn dat die euro goed besteed wordt? Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om jouw euro zorgvuldig te besteden. Daarom maken we gebruik van interne regels om de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van onze hulpverlening te waarborgen:

  • We werken continu aan de verbetering van onze hulpverlening en ondersteunende processen
  • We houden ons aan externe wet- en regelgeving en de afspraken die we gezamenlijk met de goede doelen in de branche hebben gemaakt.
1988

De taak van het Rode Kruis in Nederland is in 1988 opnieuw vastgelegd in een Koninklijk Besluit

Rode Kruis service

CBF-erkend goed doel

Het Rode Kruis is getoetst en erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF erkent fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel en hierbij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Wil je meer weten over de eisen waar een goed doel aan moet voldoen om dit keurmerk te mogen voeren, zie www.geefgerust.nl.

Gedragscode van het Rode Kruis

Iedere vrijwilliger die zich structureel aan het Rode Kruis verbindt, ondertekent onze gedragscode. De gedragscode beschrijft wat er van je verwacht wordt en hoe je je gedraagt wanneer je het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigt. De code bestaat uit vijf pijlers die het werk van het Rode Kruis kenmerken: onze grondbeginselen, respect, integriteit, daadkracht en toegankelijkheid.

Op onze social media-kanalen gaan we graag het gesprek aan met mensen. We doen dit met respect voor elkaars mening en verwachten hetzelfde van onze gesprekspartners. Daarom hanteren we op social media een aantal gespreksregels.

Richtlijnen en gedragscodes

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar het Nederlandse Rode Kruis aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

Statuten

De statuten vormen de basis van onze Rode Kruis-vereniging. Ze bepalen het kader waarbinnen we als Nederlandse Rode Kruis onze activiteiten organiseren, samen met: