Word vrijwilliger Doneer

Regels, procedures en gedragscodes van het Nederlandse Rode Kruis

Het belangrijkste en meest kwetsbare bezit van het Rode Kruis is vertrouwen. Dat vertrouwen hebben we omdat we al meer dan 150 jaar hulp verlenen op basis van de zeven grondbeginselen. Deze normen geven aan wat je van het Rode Kruis mag verwachten: hulp voor iedereen, met respect voor de medemens, gebaseerd op een inschatting waar hulp het meest nodig is.

Op deze pagina vind je een overzicht van alle regelingen en richtlijnen waar wij ons aan houden om te zorgen dat onze hulp ethisch en integer is.

7

grondbeginselen staan altijd aan de basis van onze hulpverlening

Rode Kruis vlag
water en hygiene na de aardbeving op haiti Rode Kruis

CBF-Erkend Goed Doel

Het Rode Kruis is getoetst en erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF erkent fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel en hierbij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Je leest op de website van het CBF meer over de eisen waaraan een goed doel moet voldoen om dit keurmerk te mogen voeren.

Meer over de erkenning van het Rode Kruis door CBF

Intern beleid

Binnen het Rode Kruis hebben we veel aandacht voor zorgvuldig handelen. Want ook bij het Nederlandse Rode Kruis als grote organisatie met veel vrijwilligers en medewerkers gaat natuurlijk niet altijd alles goed. Daarom hebben we ons beleid zo ingericht dat integer en ethisch handelen altijd voorop staat. Hoe dat werkt, lees je in ons uitgebreide integriteitsbeleid (download pdf).

Download het verkorte beleid op integriteit en ethisch handelen (pdf)
Nijmeegse Vierdaagse 2016 - Rode Kruis vrijwilligers loopt met wandelaar

Gedragscode van het Rode Kruis

Iedere vrijwilliger die zich structureel aan het Rode Kruis verbindt, ondertekent onze gedragscode. De gedragscode beschrijft wat er van je verwacht wordt en hoe je je gedraagt wanneer je het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigt. De code bestaat uit vijf pijlers die het werk van het Rode Kruis kenmerken: onze grondbeginselen, respect, integriteit, daadkracht en toegankelijkheid.

Download de gedragscode (pdf)
Vrijwilliger in Rode Kruis-bus

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligers zijn de hart en ziel van onze organisatie. In het vrijwilligersreglement zijn de afspraken vastgelegd rondom het doen van vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis.

Download het vrijwilligersreglement (pdf)
Volg-de-socials-1-1030x503

Gedragscode sociale media

Op onze socialemediakanalen gaan we graag het gesprek aan met mensen. We doen dit met respect voor elkaars mening en verwachten hetzelfde van onze gesprekspartners. Daarom hanteren we op social media een aantal gespreksregels.

Download de gespreksregels (pdf)

Overige richtlijnen en gedragscodes

Naast de gedragscodes hierboven, de wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften, houden we ons aan nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen:

  • De grondbeginselen (fundamental principles) van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-organisaties (IFRC)
  • De gedragscode voor internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-organisaties en NGO’s in rampenhulpverlening (Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief)
  • De richtlijn financieel beheer goede doelen, Goede Doelen Nederland
  • De richtlijn bezoldiging directie, Goede Doelen Nederland (sectorinvulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens)
  • De aanbeveling ‘kostentoerekening Beheer en Administratie’ van Goede Doelen Nederland
  • De gedragscode Fieldmarketing voor face-to-face marketing zoals streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving, van de DDMA (Data Driven Marketing Association)
  • De gedragscode Telemarketing van de DDMA (Data Driven Marketing Association) en de Klantenservicefederatie
  • De gedragscode van de Vereniging van Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN)

Huishoudelijk reglement van de vereniging Het Nederlandse Rode Kruis

Downloaden

Statuten

De statuten vormen de basis van onze Rode Kruis-vereniging. Ze bepalen het kader waarbinnen we als Nederlandse Rode Kruis onze activiteiten organiseren, samen met:

Statuten van de vereniging Het Nederlandse Rode Kruis

Downloaden