Kennemerland
Word vrijwilliger Doneer

Humanitair Oorlogsrecht

Ook tijdens een oorlog gelden regels. Die regels zijn al in 1864 vastgelegd in de verdragen van Geneve. Dit vormt de basis voor het humanitair oorlogsrecht. De regels in het humanitair oorlogsrecht beschermen mensen die niet kunnen vechten. Ook zorgen ze dat zoveel mogelijk onnodig leed wordt voorkomen. Daarom zet het Rode Kruis zich wereldwijd in om te zorgen dat mensen de regels kennen. En dat strijdende partijen zich eraan houden. Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van het humanitair oorlogsrecht én het Rode Kruis. En dat is geen toeval. Want het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève.

Oorsprong

Toen Rode Kruis-oprichter Henry Dunant getuige was van een gruwelijke veldslag in de Italiaanse plaats Solferino, vond hij dat alle gewonden hulp moesten krijgen. Hij riep daarom op tot internationale regels voor oorlogvoering én het oprichten van een humanitaire organisatie (het Rode Kruis). Deze regels zijn in 1864 voor het eerst wereldwijd vastgelegd in het Eerste Verdrag van Genève en vormen de basis van het humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis is hoeder van dat oorlogsrecht. Elke dag zetten we ons in om te zorgen dat strijdende partijen de regels kennen en respecteren. Lees uitgebreidere achtergrondinformatie op de landelijke website van het Rode Kruis.

Gastlessen

In Nederland moeten militairen die uitgezonden worden uit naar conflictgebieden en politici die beslissen over bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe wapens of deelname aan vredesmissies kennis hebben van het oorlogsrecht. Daarom zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en het Nederlandse Rode Kruis in juni 2020 gestart met het Humanitair Oorlogsrecht Platform. Met het platform kijken zij samen naar de naleving en implementatie van en kennis over het humanitair oorlogsrecht in Nederland. Wil je meer weten over het humanitair oorlogsrecht? Het Nederlandse Rode Kruis schreef het studieboek Inleiding Humanitair Oorlogsrecht voor iedereen die meer wil weten over dit thema. Vraag ook eens naar de mogelijkheden voor een gastles over het oorlogsrecht door onze voorlichters.

Meest recente berichten