Amsterdam-Amstelland
Word vrijwilliger Doneer

Integrale Hulpverlening

In de afgelopen jaren heeft Nederland diverse crises doorgemaakt. Voor sommige mensen, zeker die voorheen al kwetsbaar waren, zijn de gevolgen groot. Ze leven in armoede en psychosociale problemen nemen toe. Dat speelt ook in Amsterdam. Daarom biedt het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland vanuit ons programma Integrale Hulpverlening ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. 

Wat is Integrale Hulpverlening?

Vanuit het programma Integrale Hulpverlening van het Rode Kruis werken we met een vraaggerichte aanpak. We kijken wat er nodig is om iemand weerbaarder en zelfredzaam te maken. Via partners en onze eigen Humanitaire Helpdesks in Amsterdam komen we in contact met mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. We bepalen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat iemand wie met de juiste hulp stabiliseert of er zelfs weer bovenop komt. We bieden deze hulp zelf, bijvoorbeeld met voedsel- en hygiëneondersteuning, tijdelijke opvang, psychosociale begeleiding en algemene hulp zoals informatievoorziening. Of we verwijzen de mensen door naar een van onze samenwerkingspartners. Onze focus ligt daarbij met name op de mensen die buiten de boot vallen bij het bestaande hulpverleningsaanbod of hun weg (nog) niet weet te vinden naar extra ondersteuning.

Meer informatie over onze programma’s

Wil je meer weten over onze hulpprogramma’s die vallen onder Integrale Hulpverlening in Amsterdam? Lees dan hier verder over ons voedselprogramma, de psychosociale ondersteuning, onze Humanitaire Helpdesk en ons Humanitair Servicepunt.

Meer informatie over Integrale Hulpverlening

Wil je meer informatie over onze Integrale Hulpverlening, neem dan contact op met ons team via: heretohelp.amsterdam@rodekruis.nl

Meest recente berichten