Brabant-Noord
Word vrijwilliger Doneer

Vrijwilliger in beeld – Frank Burgers

Geplaatst op 07 februari 2024

Frank Burgers (56) woont samen met zijn vrouw Isabel en hun kinderen Amelie en Don in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Het gezin heeft lange tijd in Zuid-Afrika gewoond en verhuisde twee jaar geleden terug naar Den Bosch. Sinds september 2022 is Frank de Voorzitter van District Brabant-Noord. Hij draagt het Rode Kruis een warm hart toe en vindt het een organisatie die je moet blijven koesteren.
 
Het districtsbestuur bestaat momenteel uit een Voorzitter, Algemeen Bestuurder, Bestuurder Hulpverlening en Bestuurslid Finance Planning & Control. ‘Mijn taak als bestuursvoorzitter is tweeledig,’ vertelt Frank. ‘Allereerst zit ik de bestuursvergaderingen voor. Deze vergaderingen vinden iedere maand plaats in het districtskantoor in Boxtel. Naast het voltallige bestuur is ook de Districtsmanager aanwezig en soms nodigen we gasten uit. Daarnaast heb ik ook een vertegenwoordigende functie voor het Rode Kruis in ons district. Ik heb veel afspraken met interne relaties, zoals met bestuursvoorzitters uit andere districten en met directeuren en managers op het verenigingskantoor. Maar ik spreek ook met externe stakeholders, bijvoorbeeld met de burgemeester van Den Bosch en met de veiligheidsregio. De verscheidenheid aan taken vind ik ontzettend leuk.’
 
Visie
De rol van het bestuur is in de afgelopen jaren veranderd. Voorheen werkte het bestuur meer lokaal en was daarbij ook operationeel betrokken. Tegenwoordig staat het meer op afstand. Het bestuur houdt meer toezicht en denkt mee over de strategie. Frank: ’Als ik iets voor het Rode Kruis mag wensen, is het dat er binnen het hele Rode Kruis een duidelijkere visie komt. De huidige visie is hybride. Net als het antwoord op de vraag of we een vrijwilligersorganisatie zijn die ondersteund wordt door beroepskrachten of dat we een beroepskrachtenorganisatie met vrijwilligers zijn. Ik vind het belangrijk dat de organisatie ter ondersteuning dient van het doel dat we met elkaar willen bereiken. Met de komst van de nieuwe algemeen directeur, Harm Goossens, lijkt dit duidelijker te gaan gebeuren en wordt er meer gefocust om intern zaken beter te regelen.’
 
Vrijwilligers
Het meest bijzondere aan zijn werk voor het Rode Kruis vindt Frank de vrijwilligers. Frank vervolgt: ’Ik ben nu anderhalf jaar bij het Rode Kruis betrokken en wat de meeste indruk op mij maakt zijn de vrijwilligers. Het zijn allemaal mensen die naast hun werk of andere dagelijkse bezigheden tijd steken om zich in te zetten voor het Rode Kruis. Sommigen zelfs al decennialang. Ik heb daar diep respect voor. Daarom hoop ik dat er in het nieuwe beleid van het Rode Kruis meer aandacht komt voor onze vrijwilligers. De wereld om ons heen verandert, het is niet meer hetzelfde als hoe het veertig jaar geleden was. Het is nodig om mee te veranderen. Maar verandering gaat niet zonder pijn. Goede communicatie tussen de beleidsmakers en vrijwilligers is daarom heel erg belangrijk.’
 
Tikkeltje eigenwijs
In zijn werkzame leven adviseert Frank raden van commissarissen en zet hij zich sinds kort in voor een Europees kenniscentrum. Zijn kennis en bestuurlijke ervaring komen in Brabant-Noord goed van pas. ‘Tijdens de overleggen, die ik als voorzitter heb met collega-bestuursvoorzitters, bespreken we wat er in de districten allemaal speelt. Het valt me op dat wij in Brabant-Noord de herindeling op districtsniveau goed op orde hebben. Andere districten worstelen daar nog mee. Ik denk dat we in ons district soms een tikkeltje eigenwijs zijn. We doen ons eigen ding, gaan niet zitten kniezen en wachten, maar gaan aan de slag. Ik ben dan ook ontzettend trots op al onze vrijwilligers en op het team. De teamleden hebben zich afgelopen jaar onder leiding van vier verschillende districtsmanagers goed staande weten te houden.’
 
Veel te doen
‘Waar we in het district meer aandacht aan zouden kunnen besteden is fondsenwerving,’ zegt Frank. ‘Vroeger had je in Den Bosch het Rode Kruis-gala. Daar werd ontzettend veel geld ingezameld. Daarom vind ik het goed dat er binnenkort op het districtskantoor de workshop Lokale fondsenwerving door het VK wordt gegeven. Ik denk dat we door gebruik te maken van onze netwerken echt iets kunnen bereiken. Er is veel te doen. We zijn ook bezig met het gebouwenplan en gaan op termijn waarschijnlijk afscheid nemen van verschillende gebouwen in ons district, omdat ze niet meer voldoen aan het pakket van eisen dat we aan een gebouw stellen. Tegelijkertijd kijken we ook naar nieuwe mogelijkheden voor ons team en voor de vrijwilligers. Er zijn ook ideeën ook om meer samen te werken met bijvoorbeeld de lokale brandweer en van hun ruimtes gebruik te maken. Dit gaan we de komende maanden verder uitwerken.’
 
Frank wordt blij van vrolijke mensen. Hij lacht: ’Vrolijkheid werkt aanstekelijk, ik houd van positivisme. Ondanks alle problemen die we in Nederland hebben, gaat het best goed in ons land. Van het feit dat onze kinderen gewoon op de fiets naar school kunnen gaan tot de vrijheid die we hebben om onze mening te uiten. Het zijn dingen om dankbaar voor te zijn. Dat mogen we best wat vaker beseffen.’ Op de vraag waar je hem ’s nachts voor uit bed mag halen, antwoordt hij na lang nadenken: ’Chocolademousse. Het liefst puur met échte slagroom!’

Foto: Lieke Moes
Auteur: Jerica Kornegoor

Meest recente berichten