Afdeling Noordoost-Brabant

Rode Kruis afdeling Noordoost-Brabant

De voormalige afdelingen Uden e.o., Oss e.o. en het Land van Cuijk staan per 1 januari 2018 niet meer te boek als afdelingen binnen het district Brabant Noord, maar als locaties binnen de (nieuwe) afdeling Noordoost Brabant.

Uitgangspunt voor het samengaan is de afstand tussen het bestuur en de vrijwilligers zo klein mogelijk te houden en door schaalvergroting samen sterker te worden.

De samenvoeging is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering, waarbij een nadrukkelijke rol is gegeven aan de coördinatoren, zoals Evenementenhulp, Respect en hulpbereidheid en Zelfredzaamheid binnen de locaties Uden, Oss en Cuijk-Grave.  Met ongeveer 265 vrijwilligers hopen we onze Rode Kruis-taken binnen ons  afdelingsgebied Noordoost Brabant, -waar circa 250.000 mensen wonen-, naar behoren te kunnen uitvoeren, waarbij we natuurlijke graag zien dat ook nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, want hier geldt natuurlijk ook: ‘vele handen maken licht werk!’

Vacant
Voorzitter

Vacant
Secretaris en interne communicatie

Joost Reijnen
Penningmeester

Letty Tuinman
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement en Opleidingen,  Voorzitter (waarnemend)

Henny Kuys
Bestuurslid Evenementenhulpverlening

Vacant
Bestuurslid Zelfredzaamheid en EHBO op maat

Vacant
Bestuurslid Fondsenwerving en externe communicatie

Contact

06

Contactformulier

Kromstraat 45
5345 AA Oss

Vrijwilliger worden?