Afdeling Noordoost-Brabant

Rode Kruis afdeling Noordoost-Brabant

De voormalige afdelingen Uden e.o., Oss e.o. en het Land van Cuijk staan sinds 2018 niet meer te boek als afzonderlijke afdelingen, maar als locaties binnen de gefuseerde afdeling Noordoost Brabant (onderdeel van het district Brabant-Noord).

Uitgangspunt voor het samengaan is de afstand tussen het bestuur en de vrijwilligers zo klein mogelijk te houden en door schaalvergroting samen sterker te worden.

De samenvoeging is vooral een bestuurlijke en organisatorische verandering, waarbij een nadrukkelijke rol is gegeven aan de coördinatoren, zoals Evenementenhulp, Respect en Hulpbereidheid en Zelfredzaamheid binnen de locaties Uden, Oss en Cuijk-Grave.  Met ongeveer 265 vrijwilligers hopen we onze Rode Kruis-taken binnen ons  afdelingsgebied Noordoost Brabant – waar circa 250.000 mensen wonen – naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarbij zien we natuurlijk graag dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, want ook hier geldt: ‘vele handen maken licht werk!’

 Locatiemanager: Fred Tijssen a.i.

Contact

085-0645749

  Contactformulier

Kromstraat 45
5345 AA Oss

Vrijwilliger worden?