IJsselland
Word vrijwilliger Doneer

Gastdocent Basisonderwijs (vrijwillig)

Locatie: Overijssel, Nederland
Tijd: Flexibel inzetbaar
Type: Educatie en voorlichting, Jongeren
Solliciteer nu

Het Nederlandse Rode Kruis telt ruim 150 afdelingen/locaties, gegroepeerd in 23 districten. In Overijssel bestrijkt het district IJsselland de regio die loopt van Steenwijkerland tot Deventer en van Kampen tot Hardenberg. Zie de kaart.

Het district IJsselland zoekt – evenals het district Twente – meerdere enthousiaste

Gastdocenten voor het Basisonderwijs (vrijwillig)

Kom in actie voor het Rode Kruis

Vind jij het leuk om gastlessen te verzorgen in het primair onderwijs, heb je door de week wat tijd beschikbaar en draag je graag iets bij aan een maatschappelijke organisatie? Dan zoeken we jou!

Het educatieteam van Rode Kruis IJsselland houdt zich bezig met het geven van gastlessen en activiteiten binnen het onderwijs. Wij streven naar het vergroten van respect, zelfredzaamheid en hulpbereidheid onder zoveel mogelijk kinderen en jongeren.

In ons team is plaats voor gastdocenten die samen met andere vrijwilligers onderwijsactiviteiten verzorgen. De door het Rode Kruis ontwikkelde activiteiten voor basisscholen behandelen onderwerpen als aardbevingen, overstromingen, extreme hitte en EHBO.

Wat ga je doen?

Je gaat één of meer van de volgende soorten lessen verzorgen: “Woeste Wereld” (over natuurrampen), “Help! EHBO skills voor jou” en onze nieuwste activiteit: de “Pleisterrace”. Kijk voor een indruk van onze gastlessen op onze website: Lesmateriaal voor het basisonderwijs.

  • Je verzorgt minimaal acht gastlessen per jaar in de regio.
  • Je geeft de lessen op scholen voor basisonderwijs, samen met een collega-vrijwilliger.
  • Incidenteel kun je (als je dit wilt) ook ingezet worden op speciale activiteiten van sportverenigingen, scouting, kindervakantieweken en bij evenementen.

Wie ben jij?

  • Je vindt het leuk om voor een groep te staan (ervaring met lesgeven is een pré).
  • Je hebt affiniteit met de doelgroep (leerlingen van 8-12 jaar).
  • Je bent regelmatig tijdens schooltijden beschikbaar.
  • Je bent digitaal vaardig (in de lessen wordt gebruik gemaakt van online lesmateriaal).
  • Je onderschrijft de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis.

Wat kun je van ons verwachten?

Om je vertrouwd te maken met het lesmateriaal en ons gedachtengoed volg je eerst enkele online modules en één of meer trainingen op een locatie in de regio. Naast het lesinhoudelijke deel is er ook aandacht voor EHBO en didactiek. Ook zijn er periodieke regiobijeenkomsten met de andere vrijwilligers uit het team.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over ons hele onderwijsaanbod op onze website: Rode Kruis in het onderwijs. En bekijk de video:

Geïnteresseerd?

Spreekt jou deze functie aan en wil jij je inzetten voor het Rode Kruis? Neem dan contact op met Anja Dales, projectleider educatie: adales@redcross.nl / 06 2095 9478.

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. We zoeken nieuwe collega’s met talent en we laten ons niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.
De hulpverlening van het Rode Kruis is voortdurend in ontwikkeling.

Het Rode Kruis in IJsselland

Kijk voor meer informatie over het district IJsselland van het Rode Kruis op:
https://rodekruis.nl/ijsselland/dit-doen-we/.