Gelderland
Word vrijwilliger Doneer

Hulpverlening op evenementen

Geplaatst op 28 juni 2022

De evenementenhulpverlening is een bekende en zichtbare activiteit van het Rode Kruis. Het taakveld Noodhulp Nationaal binnen het Rode Kruis verzorgt de evenementenhulpverlening en is gespecialiseerd in het verlenen van Eerste Hulp (EHBO) bij publieksevenementen. Het Eerste Hulpteam bestaat uit goed opgeleide vrijwilligers die veel ervaring hebben bij het verlenen van Eerste Hulp bij verschillende soorten evenementen.

Bij overzichtelijke en kleine evenementen wordt de hulp doorgaans verleend door enkele vrijwilligers Eerste Hulp. Bij grote evenementen (bijvoorbeeld de Midwinter Marathon) vindt er een gecombineerd optreden plaats van vrijwilligers Eerste Hulp, arts, verpleegkundigen, vervoer, verbindingen en de logistieke ondersteuning. Vaak wordt dan samengewerkt met andere dienstverlenende organisaties.

De coördinatoren evenementenhulpverlening spelen een belangrijke rol. Bij hen komen de aanvragen voor de ondersteuning binnen, zij onderhouden het contact met de aanvragers en zorgen uiteindelijk voor een doeltreffende bezetting van de Eerste Hulp bij de evenementen.Doe een aanvraag

Algemene voorwaarden

Voor het optimaal laten verlopen van een inzet zullen afspraken met elkaar gemaakt moeten worden. Het Rode Kruis hanteert daarbij de ‘Algemene voorwaarden Eerste Hulp bij evenementen‘ (PDF, download).

Vergoeding

Het Rode Kruis beschikt over vervoer, tenten voor een eerste medische opvang, AED’s, brancards, apparatuur voor telecommunicatie, etc. De vrijwilligers van het Rode Kruis worden niet betaald voor hun inzet. Het Rode Kruis vraagt wel een vergoeding voor de kosten van de inzet van de vrijwilligers en het materieel. Voor de vergoeding hanteert het Nederlandse Rode Kruis standaardtarieven.

Meest recente berichten

Bevolkingszorg

28 juni 2022

Met deze dienstverlening ondersteunen we Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio’s die bij rampe...

Lees meer