Gelderland
Word vrijwilliger Doneer

Hulpverlening aan vluchtelingen

Geplaatst op 22 november 2023

Iedereen verdient een veilige, warme en humane plek om te verblijven. Ook in Gelderland staat het Rode Kruis klaar te ondersteunen bij het verzorgen van menswaardige opvang voor mensen op de vlucht.

Structureel beheer opvanglocaties in Gelderland

Het Rode Kruis voert het locatiemanagement van kleinschalige opvanglocaties voor vluchtelingen (50 – 250 bewoners). Dit doen we met een locatieteam dat bestaat uit beroepskrachten. Dit team wordt waar mogelijk aangevuld met lokale vrijwilligers. Om de opvang te realiseren maakt het Rode Kruis heldere afspraken met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. We streven hierbij altijd naar een zo groot mogelijk lokaal draagvlak in de omgeving.

Tijdelijke ondersteuning met vrijwilligers

Het Rode Kruis in Gelderland ontlast personeel van partnerorganisaties regelmatig door tijdelijke inzet van vrijwilligers en burgerhelpers. Onze vrijwilligers worden bijvoorbeeld ingezet als gastheer/gastvrouw of voor het verlenen van eerste hulp. Afhankelijk van de actuele nood is onze hulpverlening snel op- en af te schalen. In noodgevallen ondersteunen we ook met het leveren van essentiële materialen zoals veldbedden of hygiëne-middelen.

Onafhankelijke behoeftepeilingen

Om de bredere noden onder de bewoners in kaart te brengen, voert het Rode Kruis onafhankelijke behoeftepeilingen uit binnen (gemeentelijke) opvanglocaties. We bezoeken hiervoor eenmalig met een klein team de opvanglocatie.

Andere hulpverlening en meer informatie

Ook op andere manieren is het Rode Kruis actief voor mensen op de vlucht. Bijvoorbeeld met ons Restoring Family Links-programma en de Whatsapp Helplijn voor anderstaligen. Voor meer informatie en vragen over onze hulpverlening in Gelderland kun je contact leggen met opvang.oost@rodekruis.nl.

Meest recente berichten

Bevolkingszorg

28 juni 2022

Met deze dienstverlening ondersteunen we Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio’s die bij rampe...

Lees meer