Dit doen we

Onze hulp in Delft en Midden-Delfland

Bij diverse evenementen en toernooien staan onze EHBO-ers paraat om eerste hulp te verlenen. Maar we organiseren ook EHBO-cursussen, korte workshops en kunnen cursussen op maat aanbieden, zodat je jezelf en anderen kunt helpen in geval van nood. En met gastlessen op scholen willen we de hulpbereidheid bij de jeugd en respect voor iedereen vergroten. Voor de kwetsbare mensen houden we Veilig over Straat bijeenkomsten, waarbij we mensen handvatten en tips geven om veiliger en zekerder over straat te gaan. Ook verzorgen we ontmoetingslunches waarbij mensen elkaar leren kennen en contact kunnen houden.

Wilt u EHBO ondersteuning bij uw evenement?