IJsselland
Word vrijwilliger Doneer

Samenwerken voor optimale hulpverlening

Geplaatst op 28 maart 2024

Het Nederlandse Rode Kruis streeft naar zo effectief mogelijke hulpverlening. Om dat te bereiken werkt de organisatie samen met diverse maatschappelijke partners, die gebruik kunnen maken van de expertise, het grote vrijwilligersnetwerk en de mondiale organisatie van het Rode Kruis. Ook in district IJsselland werkt het Rode Kruis samen met bijvoorbeeld gemeenten en voedselpartners.

Vivian Hoving, Coördinator Hulpverlening Gelderland & IJsselland, legt uit hoe het Rode Kruis samenwerkt met partners: “Als we bijvoorbeeld kijken naar voedselhulp, vluchtelingenopvang en onderdak voor daklozen – onderwerpen waar gemeenten ook actief bij betrokken zijn – kunnen we veel voor elkaar en dus voor de hulpvragers betekenen. Voordeel voor ons is dat we gebruik kunnen maken van het netwerk van gemeenten. Voordeel voor hen is dat ze gebruik kunnen maken van onze ervaringen die we regionaal, nationaal en internationaal opdoen.”

“Door in gesprek te gaan met verschillende partners, waaronder gemeenten, kunnen we achterhalen of er hiaten zijn in de hulpverlening, waar het Rode Kruis als noodhulporganisatie kan inspringen. Dat inzicht helpt ook bij het bieden van hulp aan individuele hulpvragers. Door het netwerk goed in beeld te hebben kunnen we doorverwijzen naar organisaties die meer expertise hebben op een bepaalde vorm van hulpverlening of beter vertegenwoordigd zijn in de woonomgeving van de hulpvrager.”

Voedselhulp

Een goed voorbeeld is de samenwerking op het gebied van voedselhulp. Het Rode Kruis heeft de groep mensen die deze hulp nodig heeft vaak niet volledig in beeld. Door samen te werken met lokale partners die in de haarvaten van de samenleving zitten en die deze doelgroepen wel in beeld hebben kan zo effectief mogelijk hulp worden verleend.

Boodschappenkaarten in Nijmegen

In Nijmegen verleent het Rode Kruis voedselhulp door het verstrekken van boodschappenkaarten. Dit doet zij samen met twee partners: Vincentius en Bindkracht-10. Deze twee partijen hebben goed inzicht in de behoeften van eenoudergezinnen in de bijstand- of armoedewet en alleenstaanden die arbeidsongeschikt zijn. De uitgifte van de kaarten verloopt dan ook via deze partners. Momenteel gaat het om ongeveer 120 boodschappenkaarten per week. Het Rode Kruis stort per week een bedrag, afhankelijk van de grootte van het huishouden, op de kaarten. De ontvangers kunnen deze vervolgens gebruiken om te betalen bij supermarkten, maar ook op de lokale weekmarkt – aansluitend op hun behoeften.

Opvang van vluchtelingen

Een ander voorbeeld van samenwerking is de crisisopvang van vluchtelingen in Westervoort, waar het Rode Kruis voor de gemeente het locatiemanagement organiseert. Op opvanglocaties waar het Rode Kruis niet zelf het locatiemanagement voert, kan zij ook ondersteunen. Bijvoorbeeld door het verzorgen van cursussen aan bewoners of door hen mentale eerste hulp te verlenen. Ook kan het Rode Kruis het COA of gemeenten adviseren over humanitaire standaarden.

Vivian: “De kracht van het Rode Kruis is dat we snel en adequaat kunnen reageren op hulpvragen. En door nauw samen te werken met maatschappelijke partners kunnen we dat op de meest effectieve manier doen.”

Meer weten over samenwerken met het Rode Kruis? Mail naar vhoving@redcross.nl.

Meest recente berichten