Dit doen we

Onze hulp in Wassenaar

Veel mensen kennen het Rode Kruis vooral van de internationale hulpacties. Het Rode Kruis is echter ook actief op lokaal niveau. Zo heeft ons dorp een eigen afdeling, waar ongeveer 70 vrijwilligers zich inzetten voor verschillende activiteiten. Dit varieert van EHBO bij evenementen tot sociale hulp. De sociale hulp die onze afdeling biedt bestaat uit begeleiding naar ziekenhuizen en/of artsen; het organiseren van handwerk- en wenskaartenochtenden en ​de uitstapjes. Tevens verzorgt onze afdeling EHBO-opleidingen en reanimatiecursussen voor volwassenen en jeugd-EHBO lessen voor kinderen van groep 8 van de basisschool. Voor sommige van deze activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd van de deelnemers.

Omdat het Rode Kruis Wassenaar volledig afhankelijk is van fondswerving, is naast de jaarlijkse collecte in juni, de boekenmarkt van zeer groot belang. Deze markt wordt twee à ​​drie maal per jaar gehouden. Zo vormen de collecteweek en de boekenmarken onze belangrijkste inkomstenbronnen. Uiteraard kunt u ook doneren door geld over te maken op bankrekeningnummer: NL44RABO 0153 1852 52 ten name van het Rode Kruis Wassenaar. Op deze manier steunt u onze afdeling om diensten te kunnen blijven verlenen aan de Wassenaarse gemeenschap.

Wilt u meer weten over bovenstaande activiteiten, neem dan contact op met de betreffende bestuursleden of coördinatoren.

Wilt u EHBO ondersteuning bij uw evenement?