IJsselland
Word vrijwilliger Doneer

Hulpverlening aan vluchtelingen

Iedereen verdient een veilige, warme en humane plek om te verblijven. In regio IJsselland staat het Rode Kruis daarom klaar om te zorgen voor menswaardige opvang voor mensen op de vlucht.

Ondersteuning met hulpverleners en materialen

Rode Kruis IJsselland ontlast partnerorganisaties regelmatig met tijdelijke inzet van vrijwillige hulpverleners. Onze hulpverleners worden bijvoorbeeld ingezet als gastheer/gastvrouw of voor het verlenen van EHBO. Afhankelijk van de actuele situatie is onze hulpverlening snel op en af te schalen. Bij nood ondersteunen we – op verzoek van gemeenten of de veiligheidsregio – met het leveren van essentiële materialen zoals bedden en hygiënesets.

Structureel beheer van opvanglocaties voor vluchtelingen

Het Rode Kruis voert bij nood het locatiebeheer uit van kleinschalige opvanglocaties voor vluchtelingen (50 – 250 bewoners). Dit doen we met een locatieteam dat bestaat uit beroepskrachten. Dit team wordt waar mogelijk aangevuld met vrijwillige hulpverleners. Om de opvang te realiseren maakt het Rode Kruis heldere afspraken met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. We streven hierbij altijd naar een zo groot mogelijk lokaal draagvlak.

Onafhankelijke behoeftepeilingen

Het Rode Kruis voert onafhankelijke behoeftepeilingen uit binnen (gemeentelijke) opvanglocaties. Met een klein team bezoeken we hiervoor eenmalig de opvanglocatie.

Andere hulpverlening en meer informatie

Ook op andere manieren is het Rode Kruis actief voor mensen op de vlucht. Bijvoorbeeld met ons Restoring Family Links-programma en de (Whatsapp) Hulplijn (ook voor anderstaligen). Ook trainen we locatiepersoneel op het gebied van Mentale Eerste Hulp en vervullen we een rol in het stroomlijnen van spontane burgerhulp. Voor meer informatie en vragen over onze hulpverlening in IJsselland kun je contact leggen met opvang.oost@rodekruis.nl.

Meest recente berichten

rode kruis ehbo vrijwilliger helpt gewonde man

Noodhulp in de regio IJsselland

1 januari 2024

Ons Noodhulpteam komt onmiddellijk snel in actie bij een ramp, ongeluk of aanslag. Op de plek des onheils helpen ze (licht)gewonde slachtoffers. Zo ondersteunen ze de overige hulpdiensten zoals ambulances, politie en brandweer.

Lees meer
rode kruis ehbo vrijwilliger bij sportevenement

Eerstehulp­verlening

1 januari 2024

We leveren eerste hulp en medische zorg bij talrijke evenementen. Daarmee hebben we jarenlange ervaring. Belangrijk is, dat we hiermee onze vaardigheden op peil houden, zodat we snel inzetbaar zijn bij rampen en crises.

Lees meer

EHBO-cursussen

1 januari 2024

Onze vrijwilligers moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Daarom organiseren we regelmatig EHBO-cursussen. Deze cursussen staan open, onder het motto "EHBO voor iedereen".

Lees meer