Dossier

Jemen: honger, ziekte en conflict

Laatste update op: 29 november 2017

De inwoners van Jemen krijgen ramp na ramp over zich heen. 20,7 miljoen mensen hebben nu hulp nodig.

Door een voortslepend conflict in het land kwamen sinds 2015 meer dan 8.000 burgers om. Meer dan 47.000 mensen raakten gewond.

Ook ziekenhuizen en verplegend personeel worden aangevallen. Minder dan de helft van de ziekenhuizen in Jemen is nog operationeel. Er is een groot tekort aan medicijnen. Steeds meer burgers worden slachtoffer van uitbraken van ziektes zoals difterie, mazelen en hersenvliesontsteking.

Bij de grootste cholera-uitbraak in de recente wereldgeschiedenis raakten vermoedelijk 1 miljoen mensen besmet. Meer dan 2.200 mensen kwamen om.

En er heerst honger. Al vóór het conflict begon, moest 90% van het voedsel in Jemen uit het buitenland komen. Blokkades en stukgeschoten infrastructuur bemoeilijken de invoer en verspreiding van eten voortdurend.

De mensen in Jemen hebben voedsel, schoon drinkwater en medicijnen nodig. Jij kunt ze helpen.

Help Jemen

Geef via Giro 7244 of maak je donatie over naar IBAN NL19 INGB 0000 0072 44.