Campagne

Help de mensen uit Venezuela

Laatste update: 20 juni 2019

Hoe wanhopig ben je als je dagenlang gaat lopen, terwijl je amper eten en drinken hebt en met je kinderen langs de kant van de weg moet slapen?

4 miljoen mensen uit Venezuela zijn zo wanhopig. Zij zijn op de vlucht naar landen als Colombia, Brazilië, Peru en Ecuador.

Maar of het leven daar veel beter is? Ook de omringende landen kampen met armoede en onrust. Vluchtelingen rest vaak niets anders dan prostitutie, kinderarbeid of criminaliteit om aan voedsel te komen.

De achterblijvers kampen met grote tekorten. Maandelijks sterven honderden Venzolanen door gebrek aan medicijnen, die niet verkrijgbaar zijn of die door de prijsstijgingen onbetaalbaar zijn geworden.

We moeten de mensen uit Venezuela helpen.

Giro 5125

IBAN: NL02 INGB 0000 0051 25