Campagne

Help de mensen uit Venezuela

Laatste update: 1 februari 2019

Hoe wanhopig ben je als je dagenlang gaat lopen, terwijl je amper eten en drinken hebt en met je kinderen langs de kant van de weg moet slapen?

3,4 miljoen mensen uit Venezuela zijn zo wanhopig. Zij zijn op de vlucht naar landen als Colombia, Brazilië, Peru en Ecuador.

Maar of het leven daar veel beter is? Armoede. Onrust. Ook de omringende landen kampen ermee. Vluchtelingen rest er vaak niets anders dan prostitutie, kinderarbeid of de criminaliteit om aan voedsel te komen.

We moeten de mensen uit Venezuela helpen.

Giro 5125

IBAN: NL02 INGB 0000 0051 25