Word vrijwilliger Doneer

Het Nederlandse Rode Kruis en de bescherming van persoonsgegevens van vrijwilligers

Het Rode Kruis verstaat onder de term vrijwilligers ook de Ready2Helpers welke door onze organisatie worden ingezet.

Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van onze vrijwilligers?

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Nederlandse Rode Kruis (hierna: het Rode Kruis) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Rode Kruis heeft een Informatiebeveiligings- en Privacybeleid vastgesteld. Hierin is beschreven hoe wij uitvoering geven aan de AVG en in het bijzonder hoe wij persoonsgegevens beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze vrijwilligers.

Hoe komt het Rode Kruis aan mijn gegevens?

Wij verwerken alleen gegevens die door vrijwilligers zelf zijn aangeleverd. Bij aanmelding via social media verzamelen wij geen gegevens anders dan gegevens die door de vrijwilliger zelf te controleren zijn.

Wat doet het Rode Kruis met mijn gegevens?

Alle gegevens die we vastleggen zijn primair bedoeld om contact op te kunnen nemen voor tijdens en na je inzet en ook om te zorgen voor een adequate verzekering tijdens jouw inzet als vrijwilliger. Met enige regelmaat zullen we je ook informeren over de activiteiten van het Rode Kruis. Daarnaast benadert het Rode Kruis je af en toe om de dienstverlening te verbeteren en het netwerk te evalueren. We doen dat zoveel mogelijk binnen de genoemde contactmomenten. Tot slot kunnen je gegevens gebruikt worden voor rapportagedoeleinden. Je persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij het Rode Kruis hiertoe wettelijk verplicht is.

Geeft het Rode Kruis mijn gegevens door aan anderen?

Het Rode Kruis geeft jouw gegevens uitsluitend door aan anderen (organisaties of personen buiten het Rode Kruis) als dat noodzakelijk is gelet op het doel waarvoor het Rode Kruis de gegevens van jou heeft verkregen, of dat wij hiervoor een wettelijke verplichting hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van een presentielijst met de trainer van een training of een namenlijst van vrijwilligers om toegang te krijgen tot een afgesloten evenemententerrein. Bij verstrekking van de persoonsgegevens aan anderen zorgt het Rode Kruis dat aan deze personen of organisaties dezelfde eisen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens worden opgelegd als de waarborgen die voor jou gelden bij het verstrekken van de gegevens aan het Rode Kruis.

Vraagt het Rode Kruis in alle gevallen voorafgaand toestemming aan het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Nee, in de meeste gevallen verwerkt het Rode Kruis jouw persoonsgegevens zonder daarvoor expliciete toestemming te vragen. In de eerste plaats vloeit de verwerking van jouw gegevens voort uit de relatie/overeenkomst die je als vrijwilliger met het Rode Kruis bent aangegaan. In andere gevallen heeft het Rode Kruis een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval met het tonen van jouw gegevens binnen onze besloten digitale werkomgeving zodat je ook door collega vrijwilligers, waaronder de coördinatoren voor jouw inzet, kan worden bereikt en kan worden ingezet. Ook geldt dit bij calamiteiten en activiteiten op het gebied van nood- en evenementenhulp.

Wanneer je jouw foto upload in onze systemen wordt je geacht toestemming te geven voor publicatie in het systeem en ten behoeve van jouw identificatie als vrijwilliger van het Rode Kruis. Jouw expliciete toestemming vragen wij alleen in bijzondere gevallen. Dit is onder andere het geval wanneer wij beeldmateriaal (foto en video) waarop je herkenbaar in beeld bent zouden willen gebruiken voor bijvoorbeeld promotionele doeleinden van het Rode Kruis.

Hoe zit het met de links op de Rode Kruis website naar andere websites?

Op onze websites tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties indien je je gegevens op deze sites achterlaat, wees je daarvan bewust. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe zorgt het Rode Kruis voor de beveiliging van mijn gegevens?

Het Rode Kruis heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk in onze beveiligde digitale omgeving opgeslagen. Bovendien vindt de verzending van persoonsgegevens via een beveiligde verbinding plaats. Ten slotte heeft het Rode Kruis een privacy- en security officer die het beleid en de uitvoering monitort.

Hoe lang bewaart het Rode Kruis mijn gegevens?

Het Rode Kruis bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken. De exacte termijn hangt dan ook af van jouw functie/rol als vrijwilliger. Bij financiële gegevens is de bewaartermijn volgens de wet op zeven jaar gesteld.

Wat voor invloed heb ik op het gebruik van mijn gegevens?

Je hebt altijd recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Verder kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Indien de verwerking van je gegevens berust op jouw toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Voor de verwijdering van jouw gegevens in verband met de beëindiging van jouw inzet als vrijwilliger kun je een verzoek tot verwijdering indienen via deze pagina op de website van het Rode Kruis.

Cookiebeleid Nederlandse Rode Kruis

Naast de gegevens over vrijwilligers maken wij ook gebruik van cookies in ons vrijwilligersplatform Tools.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden.

Waarom cookie toestemming?

In de wet is opgenomen dat voor bepaalde cookies een toestemmingsplicht geldt. Dit zijn de cookies die meer doen dan alleen het zorgen voor een goede functionaliteit. Dit betekent dat wij van tevoren toestemming aan je vragen om de cookies waarvoor dit geldt te mogen plaatsen op jouw computer.

Waar geef ik toestemming voor?

De cookies die wij op Tools plaatsen zijn puur gericht op het analyseren en verbeteren van de website en het platform. We plaatsen geen cookies voor zaken zoals marketingdoeleinden of de functionaliteit van andere websites (delen via social media) mogelijk maken.

Hoe geef je toestemming?

Toestemming geef je door actief akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Dit doe je door nadat je bent geïnformeerd over de cookies op de knop “Akkoord” te klikken.

Welke logica passen wij toe?

De volgende logica ligt ten grondslag aan het toekennen en toepassen van jouw profiel:

Op basis van je unieke login en rechten op het platform onderscheiden we jou als gebruiker, en verzorgen we relevante content voor jouw persoonlijke profiel.

Welke cookies plaatsen wij?

Op Tools werken we met twee externe bronnen die cookies plaatsen:

  • Piwik is een platform zoals Google Analytics wat helpt met het verzamelen en verwerken van analytische gegevens die informatie geven over het gebruik van Tools.
  • Whatfix (ookwel de Tools Assistent) is een zogeheten “digital adoption platform” dat relevante toers geeft die gebruikers ondersteunen in het gebruiken van het Tools platform, en tevens gegevens bijhoudt over de gebruikerservaring van deze toers.

Wijzigingen

Het Rode Kruis kan wijzigingen aanbrengen in het Informatiebeveiligings- en Privacybeleid. Updates worden gepubliceerd op het intranet en op de aanmeldpagina/website van Ready2Help.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Rode Kruis dan kun je contact opnemen met onze privacyofficer (privacy@redcross.nl).

Laatste update: september 2021