Word vrijwilliger Doneer

Partners

Met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie heeft het Nederlandse Rode Kruis samenwerkingsverbanden voor specifieke crisissituaties en structurele programma’s voor het versterken van zusterorganisaties in kwetsbare gebieden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor ons internationale werk heeft het Rode Kruis een vijfjarig partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ontvingen wij extra middelen voor o.a. de Oekraïne crisis, en de aardbevingen in Turkije en Marokko.

  • Meer over deze partner

    Voor ons internationale werk werken we samen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen een vijfjarig partnerschap (2022-2026). Dankzij onder andere dit partnerschap kunnen we bijdragen aan het versterken van het humanitaire systeem, acute noodhulp bij een (gezondheids-) crisis en bij rampen, en het duurzaam versterken van lokale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen. Mensen, gemeenschappen, lokale autoriteiten en partners van het Rode Kruis zijn daardoor veerkrachtiger en beter in staat om te anticiperen op crises, deze te beheren en erop te reageren.

Europese Commissie

Met de Europese Commissie hebben wij een samenwerkingsverband en ontvingen subsidies voor specifieke crises en structurele programma’s voor het versterken van zusterverenigingen in kwetsbare gebieden.

  • Meer over deze partner

    Het verminderen van het rampenrisico, het opbouwen van gezondheidskennis en -systemen, om te reageren op epidemieën en pandemieën, en het waarborgen van het vertrouwen en de verantwoordelijkheid van de gemeenschap, vormen de kern van onze samenwerking. Door betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de gemeenschap en tijdige en adequate multifunctionele financiële hulp vormen de keuze en waardigheid van lokale gemeenschappen de kern van het programmatische partnerschap mogelijk gemaakt door de Europese Commissie.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Op de hoogte blijven van ons werk in binnen- en buitenland?

Meld je aan voor updates per mail