Word vrijwilliger Doneer

Gebruiksvoorwaarden Tools2Go app

Over deze app

De Tools2Go app (hierna: de App) is eigendom van het Nederlandse Rode Kruis (hierna het Rode Kruis) en heeft als doel om alle gegevens van de Rode Kruis vrijwilligers en Ready2Helpers te verwerken (hierna wordt met de term ‘vrijwilligers’ beide groepen bedoeld). De App geeft toegang tot informatie over jezelf (die relevant is voor je inzet) en voor zover noodzakelijk over andere vrijwilligers. Daarnaast kan het Rode Kruis met behulp van de App ok jouw inzet als vrijwilliger voor het Rode Kruis ondersteunen.

Voorwaarden aan het gebruik van de App

Toepasselijkheid

Iedereen die zich heeft aangemeld als vrijwilliger en gebruik maakt van de App gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (hierna: deze voorwaarden). Hierdoor komt een overeenkomst tot stand tussen het Rode Kruis en de vrijwilliger.

Hierbij geldt dat:

  1. Het Rode Kruis deze voorwaarden van tijd tot tijd kan aanpassen.
  2. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), je deze voorwaarden aanvaardt.
  3. Het Rode Kruis een plaatsing van tekst of afbeelding mag weigeren of verwijderen. Bijvoorbeeld als deze tegen de wet ingaat of als deze de privacy van anderen in gevaar brengt of als deze ongepast is.
  4. Gebruikers die naar het redelijk oordeel van het Rode Kruis misbruik maken van de App kunnen worden verwijderd.

Het gebruik van de App

Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. Indien je als gebruiker jonger bent dan 16 jaar dien je voor het gebruik van de App toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te hebben. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Om van de App gebruik te kunnen maken, dien je zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Voordat je de App hebt gedownload, moet je zijn geregistreerd. Persoonsgegevens dienen altijd volledig en juist te worden ingevuld.

Aansprakelijkheid

Het Rode Kruis is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie en voor eventuele (typ-)fouten hierin. Wanneer de App niet juist functioneert, is het Rode Kruis daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Wanneer een bericht of gegevens door problemen met de internetverbinding niet (juist) worden geplaatst, is het Rode Kruis hiervoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Beëindiging van de App en aanbrengen van wijzigingen

Je kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen door de App van je mobiele apparaat te verwijderen of te deïnstalleren.

Het Rode Kruis kan het ter beschikking stellen van de App op ieder gewenst moment beëindigen of wijzigingen aanbrengen in het gebruik en/of de functionaliteiten van de App.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van de App ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens door het Rode Kruis in de App. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacystatement voor de vrijwilligers van het Rode Kruis.

Vragen, klachten en complimenten

Bij vragen, klachten of complimenten over de App kun je contact opnemen met support@redcross.nl.

Laatste update: september 2020