Dossier

Psychosociale hulp na crisis: goedkoop en onbetaalbaar

Laatste update: 4 oktober 2019

Dat crisissituaties zoals oorlogen of natuurrampen een enorme fysieke tol eisen van mensen is duidelijk. Dat ze ook grote gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid is minder bekend. Het Rode Kruis vindt dan ook dat er meer aandacht moet komen voor de behoefte aan psychosociale hulp.

Mensen die in een conflictgebied wonen, hebben drie keer zoveel kans op aandoeningen zoals depressies, angst en een post-traumatische stressstoornis (PTSS). In een crisissituatie maken mensen extreem heftige dingen mee. Ze verliezen bijvoorbeeld geliefden en familieleden en raken hun (t)huis, eigendommen en inkomensvoorzieningen kwijt. Vaak worden ze ook  blootgesteld aan zware schendingen van de menselijke waardigheid, zoals seksueel geweld. Vluchten, onzekerheid en klimaatverandering vergroten kwetsbaarheid en hebben langetermijngevolgen voor families en gemeenschappen.

Rode Kruis-vrijwilligers helpen mensen hun leven weer op te pakken na een conflict, ramp en noodsituatie. Kleine veranderingen maken een groot verschil. Een mentaal  gezondheidsprogramma is één van de goedkoopste interventies in humanitaire hulpverlening, maar kan een levensreddende en onbetaalbare impact hebben.

Het Rode Kruis roept op tot erkenning van de consequenties voor de mentale gezondheid als gevolg van humanitaire crises, het agenderen van de stigma’s en het adresseren van hiaten op het gebied van psychosociale hulpverlening.

2

psychosociale hulpverleners per 100.000 mensen in landen waar meeste humanitaire crises voorkomen