Word vrijwilliger Doneer

Directeur Marieke van Schaik: “Een ongekende crisis vraagt om een ongekend antwoord”

Geplaatst op 06 mei 2020

Het nieuwe coronavirus (Covid-19) raakt iedereen en voorlopig zijn we er helaas nog niet vanaf. Onze hulpverleners helpen de meest kwetsbaren en ondersteunen zorgpersoneel. Ook de komende maanden zal de coronahulp door moeten gaan. Naar schatting is er € 30 miljoen nodig voor hulp in Nederland en op de Caribische eilanden. Directeur Marieke van Schaik vertelt over de turbulente periode tot nu toe en wat er nog op de organisatie afkomt.

Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik (Foto: Rode Kruis / Harry Cock)

“Een gironummer openen voor hulp binnen het hele Koninkrijk is een ongekend antwoord op een ongekende crisis. Maar je moet je bedenken dat dit de grootste Rode Kruishulpoperatie in het Nederlandse Koninkrijk is, sinds de Watersnoodramp in 1953.

De afgelopen weken heeft Nederland een enorme krachtsinspanning geleverd om het coronavirus de kop in te drukken. Samen hebben we het schip drijvende gehouden en voorlopig zijn we daar nog niet mee klaar. Coronahulp blijft nodig. We moeten zorgen dat we als samenleving goed door deze crisis komen. Dat ons zorgpersoneel overeind blijft en dat de meest kwetsbaren niet buiten de boot vallen. Nu niet, volgende week niet en ook over drie maanden niet. Daar hebben we nu alle steun voor nodig.”

Hartverwarmend hulpaanbod

“Als organisatie zijn we ingericht op noodsituaties. We zijn hiervoor getraind, het is onze taak om de hulpdiensten van de overheid te ondersteunen. Maar het blijft enorm indrukwekkend om te zien hoe snel en hoe veel hulp we al vanaf het begin konden verlenen.

Het vervoer van patiënten, de telefonische hulplijn, de ondersteuning van de voedselbank, de inzameling van maskers, handschoenen en brillen, het uitdelen van boodschappenkaarten aan arbeidsmigranten en ongedocumenteerden. Maar ook het boodschapje voor ouderen die in quarantaine zitten en het rondbrengen van koffie, thee én gezelligheid voor herstellende patiënten in een zorghotel. Onvermoeibaar draait onze hulpverlening. Ook zien we een enorm hulpaanbod van mensen en bedrijven buiten het Rode Kruis. Hartverwarmend.”

Ramp op ramp-effect voorkomen

“Er komt nog veel op ons af. De eerste golf van de besmetting lijkt inmiddels voorbij, maar we verwachten dat minstens enkele honderdduizenden mensen in nood komen de komende tijd. Achterstallige zorg en economische neergang raken niet alleen de meest kwetsbaren, het creëert ook nieuwe kwetsbare mensen.

Daarnaast moeten we voor bepaalde groepen een ramp op ramp-effect zien te voorkomen of verzachten. Denk aan dak- en thuislozen en ongedocumenteerde migranten, die niet de middelen hebben om zich te beschermen tegen het risico op besmetting. En zich niet veilig in quarantaine kunnen terugtrekken wanneer ze besmet zijn.

Grote zorg is ook de situatie op de Caribische eilanden. De inkomsten vanuit het toerisme komen te vervallen, waardoor de eerste levensbehoeften onder druk komen te staan. Mensen komen letterlijk zonder eten te zitten. Bovendien komt het nieuwe orkaanseizoen eraan, waarbij noodvoorraden moeten worden aangelegd en eilandbewoners goed beschermd moeten worden.

Als Rode Kruis doen we waar we goed in zijn. We komen direct in actie bij een noodsituatie en mobiliseren grootschalige hulp. We weten niet hoe het coronavirus zich verder gaat ontwikkelen, maar we weten wél dat we onze paraatheid moeten blijven garanderen.”

Wil je meer weten over Corona?