Wereldwijd in actie tegen corona

Je baan kwijtraken in Bangkok, je huis niet mogen verlaten in Bogotá of zorgen om een zieke geliefde in Breda: het coronavirus raakt mensen over de hele wereld. Het Rode Kruis verleent daarom hulp tijdens de coronacrisis in maar liefst 171 landen. Het is daarmee onze grootste wereldwijde hulpoperatie ooit. We zorgen bijvoorbeeld voor voedselpakketten, voorlichting en psychosociale hulp. Ook in Nederland en het Caribisch gebied.

Extra aandacht voor meest kwetsbaren
Hoewel de coronacrisis overal ter wereld mensen raakt, hebben sommige groepen het door de pandemie extra moeilijk. Zij hebben geen toegang tot goede voorzieningen en honger ligt op de loer. Volgens de VN zullen aan het einde van dit jaar maar liefst 130 miljoen mensen extra honger lijden door de pandemie. Het Rode Kruis ondersteunt de meest kwetsbaren.

Help je ook mee?
Het Rode Kruis biedt hulp tijdens de coronapandemie in 171 landen, waaronder Nederland. Wij zijn overal, maar zonder jou nergens. Help je ook mee? Doneer op giro 7244 of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44. Je kunt ook de knop hieronder gebruiken.

171

Het Rode Kruis verleent hulp tijdens de coronacrisis in 171 landen.

Kwetsbare groepen

Van Zwitserland tot Zimbabwe: overal ter wereld voelen mensen de effecten van de coronapandemie. Maar sommige mensen worden door de crisis extra hard getroffen. Voor hen komt de coronacrisis bovenop andere moeilijke omstandigheden. Het Rode Kruis steunt wereldwijd de meest kwetsbaren. Je leest hier meer over vier van deze kwetsbare groepen en wat we voor ze doen.

Dagloners

Dagloners, wie zijn dat?
Overal ter wereld verliezen mensen hun werk door de coronapandemie. Dat geldt in het bijzonder voor dagloners. Dagloners zijn mensen die geen contract hebben bij een werkgever en iedere dag opnieuw een inkomen bij elkaar moeten schrapen. Dit doen ze bijvoorbeeld door op het land te werken of schoenen te poetsen. Zij kunnen niet rekenen op een maandelijks loonstrookje; ze weten zelfs niet van tevoren of ze op een dag iets zullen verdienen. Volgens ILO zijn wereldwijd maar liefst 2 miljard mensen afhankelijk van een dagloon.

Welke problemen hebben zij?

 • Veel dagloners hebben per direct geen werk meer.
 • In veel landen is er geen sociaal vangnet. Hierdoor hebben werklozen letterlijk geen cent meer te besteden.
 • Zij kunnen hierdoor geen eten te kopen. Tientallen miljoenen mensen dreigen honger te lijden.
 • Veel dagloners werken in een ander land. Door de coronamaatregelen kunnen sommige arbeidsmigranten niet meer terug naar hun familie. Zij zitten vast in een vreemd land zonder werk, inkomen of onderdak.

Wat doet het Rode Kruis voor hen?
We staan klaar voor de meest kwetsbaren wereldwijd. Wat we precies doen, verschilt per land. We zorgen bijvoorbeeld voor:

 • voedselpakketten
 • hygiënepakketten
 • voorlichting
 • tijdelijk onderdak
 • hulp bij quarantainelocaties

Hulp bij terugkeer van Boliviaanse arbeiders

Veel Boliviaanse dagloners die in Chili, Argentinië of Brazilië werkten, raakten door de pandemie van de ene op de andere dag hun werk kwijt. Om terug naar hun familie te mogen, moesten zij in quarantaine in speciale kampen aan de grens met Bolivia. Het Rode Kruis hielp samen met andere organisaties om de omstandigheden in die kampen te verbeteren.

Opvang van arbeidsmigranten op de Filipijnen

Het Rode Kruis staat op de Filipijnen klaar voor arbeidsmigranten. Zij hebben plotseling geen werk meer, maar kunnen niet terug naar hun eigen land. Het Rode Kruis geeft hen onder andere onderdak en maaltijden.

2 mld.

Wereldwijd zijn 2 miljard mensen afhankelijk van een dagloon.

Slachtoffers van natuurrampen

Slachtoffers van natuurrampen, hoe zit dat?
Stel je eens voor dat je je huis ziet instorten door een cycloon. Of toe moet kijken hoe je vee sterft door de droogte, terwijl die dieren je hele gezin van een inkomen moesten voorzien. Of dat je jouw hele dorp weggevaagd ziet worden door een modderstroom.

Jaarlijks worden miljoenen mensen slachtoffer van natuurrampen als orkanen, overstromingen, insectenplagen of extreme droogtes. En nu krijgen ze de coronapandemie erbovenop.

Wat betekent de coronacrisis voor deze groep?
Een natuurramp heeft het hele leven van deze mensen ontwricht. Het is dan extra lastig om rekening te houden met een besmettelijke ziekte. De wereldwijde economische crisis maakt de situatie er niet makkelijker op. Mensen die nu getroffen worden door een natuurramp, krijgen te maken met meerdere rampen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld in Oost-Afrika en Zuid-Azië.

Wat doet het Rode Kruis?
Wij bieden noodhulp bij natuurrampen. Daarbij houden we rekening met de coronapandemie. We zorgen bijvoorbeeld voor voedsel, water en onderdak, maar ook voor zeep en voorlichting over corona. Ook helpen we in veel gebieden bij de voorbereiding op rampen, bijvoorbeeld op orkanen in het Caribisch gebied.

Sprinkhanen, overstromingen en het coronavirus in Oost-Afrika

Oost-Afrika wordt sinds het begin van 2020 geteisterd door een grote sprinkhanenplaag. De beestjes trekken in zwermen over het land en verwoesten de oogst. Een zwerm van een vierkante kilometer kan in een dag evenveel eten als 35.000 mensen. De sprinkhanenplaag teistert onder andere Kenia, Somalië, Uganda, Ethiopië, Zuid-Soedan en Jemen.

De combinatie van de pandemie en de sprinkhanen zorgt voor grote problemen:

 • De sprinkhanen eten gewassen op en hele oogsten gaan verloren. Hierdoor neemt de voedselonzekerheid toe.
 • In mei hebben overstromingen het gebied getroffen. Hierdoor was het lastiger om de plaag te bestrijden,
 • Het coronavirus maakt het tegengaan van de sprinkhanen lastiger. Zo werd de bestrijding bijvoorbeeld gehinderd door het reisverbod.
 • In veel Oost-Afrikaanse landen is het gezondheidssysteem zwak, waardoor zieke mensen niet goed geholpen kunnen worden bij een grote corona-uitbraak.

Overstromingen in Zuid-Azië

Een derde van Bangladesh is overstroomd. Vrijwilligers brengen drinkwater naar mensen die gestrand zijn.Grote delen van Zuid-Azië zijn in juli 2020 overstroomd. In Bangladesh kwam zelfs een derde van het land onder water te staan. Ook India en Nepal zijn overstroomd. Door de ramp zijn 9,6 miljoen mensen getroffen. Bovendien zijn 550 mensen overleden.

Veel mensen in Zuid-Azië krijgen meerdere rampen tegelijkertijd over zich heen:

 • Door de overstromingen zijn huizen verwoest en oogsten verloren gegaan.
 • Veel inwoners van het gebied leven in armoede. De afgelopen jaren hebben verschillende natuurrampen hun situatie verergerd, waaronder de cycloon Amphan in mei.
 • Ook het coronavirus en de economische crisis hebben het gebied getroffen. Hierdoor hebben mensen te maken met een driedubbele ramp.
 • Overstromingen maken het moeilijker voor mensen om verspreiding van corona tegen te gaan, bijvoorbeeld omdat het moeilijker is om hygiënemaatregelen te treffen.

108 mln.

Ieder jaar hebben 108 miljoen mensen hulp nodig vanwege klimaatgerelateerde rampen.

Vluchtelingen

Wat hebben vluchtelingen en corona met elkaar te maken?
Je stad is weggevaagd door een bommenregen, je wordt vervolgd vanwege je geloof of je thuisland wordt verscheurd door geweld. Net als ieder ander, wil je dat je kinderen veilig kunnen opgroeien. Daarom laat je je vertrouwde omgeving achter, en begin je aan een lange tocht naar een onzekere toekomst.

Voor miljoenen mensen is dit de realiteit. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn wereldwijd bijna 80 miljoen mensen op de vlucht vanwege oorlog, geweld en andere noodgevallen. Door de komst van COVID-19 is het voor hen nog lastiger om in veiligheid te komen, want in vluchtelingenkampen ligt het gevaar op besmetting op de loer.

Welke problemen hebben zij?

 • Veel vluchtelingen verblijven in grote kampen waar het lastig is om de juiste hygiënemaatregelen te nemen. Daardoor kan het coronavirus zich snel verspreiden wanneer dit een kamp bereikt.
 • Vluchtelingen hebben niet altijd toegang tot betrouwbare informatie over het coronavirus. Daardoor weten ze niet hoe ze besmetting kunnen voorkomen. Dit komt onder andere door taalbarrières.
 • Veel landen bieden hun inwoners extra steun tijdens de coronapandemie. Omdat vluchtelingen niet de juiste papieren hebben, komen zij vaak niet voor die hulp in aanmerking.
 • Vluchtelingen die voorheen nog een eigen inkomen konden verdienen, hebben hun werk verloren. Zo is 70 procent van de vluchtelingen in Turkije werkloos geworden als gevolg van de pandemie.
 • Doordat veel vluchtelingen geen inkomen meer hebben, zien ze geen andere uitweg dan te bezuinigen op basisbehoeften zoals voedsel en medicijnen.

Hoe helpt het Rode Kruis?
De meest kwetsbaren mogen niet vergeten worden tijdens de pandemie en daarom zet het Rode Kruis zich in om vluchtelingen wereldwijd te helpen. We verzorgen bijvoorbeeld voedselpakketten en geven voorlichting over corona aan vluchtelingen in hun eigen taal. In Turkije, het land met de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld, hebben we een speciale hulplijn voor vluchtelingen ingericht en bieden we financiële steun aan 1,7 miljoen vluchtelingen in samenwerking met de EU.

80 mln.

Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht.

Mensen in conflictgebieden

Wat krijgen mensen in conflictgebieden voor hun kiezen?
Overstromingen, cholera, dengue, hongersnood, hoge inflatie en een bloedig conflict: in Jemen is de coronacrisis slechts een van de vele rampen die de afgelopen jaren over de bevolking werden uitgestort. En Jemenieten zijn niet de enigen. Ook mensen in Syrië, Libië en vele andere landen staan oog in oog met een pandemie, terwijl ze nog altijd gebukt gaan onder conflicten.

Hoe leven zij met corona?
Miljoenen mensen leven in conflictgebieden zonder toegang tot voedsel, water en elektriciteit. Ook is het vaak niet mogelijk om goede coronamaatregelen te nemen. Social distancing of vaak je handen wassen is geen optie wanneer je met twee families in een tentje woont zonder toegang tot schoon water.

Daarnaast is de infrastructuur vaak verwoest en het gezondheidszorgsysteem aangetast. Zo is in Jemen slechts de helft van het zorgsysteem overeind gebleven. In veel conflictgebieden kan de zorg een grote corona-uitbraak dan ook niet aan.

Wat doet het Rode Kruis?
Wij bieden noodhulp aan mensen die het meest kwetsbaar zijn. In conflictgebieden ondersteunen we hen met:

 • voedselpakketten
 • watervoorziening
 • het inrichten van quarantainemogelijkheden bij ziekenhuizen
 • hygiënekits om verspreiding van het virus tegen te gaan
 • voorlichting over het coronavirus

Help je mee?

Het Rode Kruis biedt hulp tijdens de coronapandemie in 171 landen, waaronder Nederland. Wij zijn overal, maar zonder jou nergens. Help je ook mee? Doneer op giro 7244, IBAN NL19 INGB 0000 0072 44. Je kunt ook de knop hieronder gebruiken.

24,1 mln.

In Jemen zijn 24,1 miljoen mensen afhankelijk van hulp.

Samen maken we een verschil

Blijf op de hoogte

X
- Enter Your Location -
- or -
×