Bestuur

Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis

Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van het verenigingsbestuur. Leden van het bestuur zetten in hoofdlijnen het beleid uit en nemen beslissingen op strategisch niveau.
“Het is goed dat we ons nu concrete doelen stellen”. Lees het interview met voorzitter Inge Brakman die terugblikt op 2016.

Het bestuur van de Vereniging het Nederlandse Rode Kruis bestaat uit:

  • Mevrouw mr. I. (Inge) Brakman, voorzitter
  • De heer drs. V.W.J.A. (Vincent) van Stijn RA MGA, penningmeester
  • Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, vice-voorzitter
  • Mevrouw mr. G.H. (Geke) Faber
  • De heer drs. P.P. (Peter) Tordoir
  • Mevrouw drs. B.A.M. (Britte) Visker, jong bestuurslid
  • De heer mr. P.C. (Peter) de Vos

Verantwoording

De dagelijkse leiding van het Nederlandse Rode Kruis is in handen van de directie. De directie en de districtsbesturen leggen (via de directie) verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur legt op zijn beurt weer verantwoording af aan de Ledenraad.

Beloning bestuur

Het verenigingsbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestaat in 2016 uit acht leden. Statutair bestaat het verenigingsbestuur uit negen leden, één positie was in 2016 niet bezet. Voor alle functies binnen het bestuur bestaat een functieprofiel. Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. In totaal declareerden de bestuursleden in 2016 €1.424,- aan onkosten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het jaarverslag 2016 .