Regels, procedures en gedragscodes

Regels, procedures en gedragscodes

Als je een euro geeft aan een goed doel, dan wil je er toch zeker van zijn dat die euro goed besteed wordt? Wij zijn ons als goed doel extra bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om jouw euro zorgvuldig te besteden. Daarom maken we gebruik van interne regels om de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van onze hulpverlening te waarborgen:

 • We werken continu aan de verbetering van onze hulpverlening en ondersteunende processen
 • We houden ons aan externe wet- en regelgeving en de afspraken die we gezamenlijk met de goede doelen in de branche hebben gemaakt.

CBF-erkend goed doel

Het Rode Kruis is getoetst en erkend door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF erkent fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel en hierbij aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Wil je meer weten over de eisen waar een goed doel aan moet voldoen om dit keurmerk te mogen voeren, zie www.geefgerust.nl.

Gedragscode van het Rode Kruis

Iedere vrijwilliger die zich structureel aan het Rode Kruis verbindt, ondertekent onze gedragscode. De gedragscode beschrijft wat er van je verwacht wordt en hoe je je gedraagt wanneer je het Nederlandse Rode Kruis vertegenwoordigt. De code bestaat uit vijf pijlers die het werk van het Rode Kruis kenmerken: onze grondbeginselen, respect, integriteit, daadkracht en toegankelijkheid.

Richtlijnen en gedragscodes

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar het Nederlandse Rode Kruis aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

 • De grondbeginselen (fundamental principles) van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-organisaties (IFRC)
 • De gedragscode voor internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-organisaties en NGO’s in rampenhulpverlening (Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief)
 • De richtlijn financieel beheer goede doelen, Goede Doelen Nederland
 • De richtlijn bezoldiging directie, Goede Doelen Nederland (sectorinvulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens)
 • De aanbeveling ‘kostentoerekening Beheer en Administratie’ van Goede Doelen Nederland
 • De gedragscode Fieldmarketing voor face-to-face marketing zoals streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving, van de DDMA (Data Driven Marketing Association)
 • De gedragscode Telemarketing van de DDMA (Data Driven Marketing Association) en de Klantenservicefederatie
 • De gedragscode van de Vereniging van Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN)

Statuten

De statuten vormen de basis van onze Rode Kruis-vereniging. Ze bepalen het kader waarbinnen we als Nederlandse Rode Kruis onze activiteiten organiseren, samen met:

 • het Koninklijk Besluit van 1988, dat de verhouding van het Nederlandse Rode Kruis met de overheid definieert;
 • de internationale Verdragen van Genève met aanvullende protocollen;
 • de statuten van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC);
 • de statuten van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) bepalen ze het kader waarbinnen het Nederlandse Rode Kruis zijn activiteiten ontplooit.

1988

De taak van het Rode Kruis in Nederland wordt in 1988 opnieuw vastgelegd in een Koninklijk Besluit