Statuten, regels en gedragscodes

Statuten, regels en gedragscodes

We maken gebruik van interne regels, richtlijnen en gedragscodes om de kwaliteit van onze hulpverlening, maar ook het plezier van onze medewerkers en vrijwilligers te waarborgen. Daarnaast houden we ons aan externe wet- en regelgeving en de afspraken die we gezamenlijk met de goede doelen in de branche hebben gemaakt.

Statuten

De statuten vormen de basis van onze Rode Kruis vereniging. Samen met:

 • Het Koninklijk Besluit van 1988, dat de verhouding van het Nederlandse Rode Kruis met de overheid definieert, en
 • De internationale Verdragen van Genève met aanvullende protocollen, en
 • De statuten van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), en
 • De statuten van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) bepalen ze het kader waarbinnen het Nederlandse Rode Kruis zijn activiteiten ontplooit.


Richtlijnen en gedragscodes

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar het Nederlandse Rode Kruis aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

 • De grondbeginselen (fundamental principles) van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan organisaties (IFRC)
 • De gedragscode voor internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan organisaties en NGO’s in rampenhulpverlening (Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief)
 • De richtlijn financieel beheer goede doelen, Goede Doelen Nederland
 • De richtlijn bezoldiging directie, Goede Doelen Nederland (sectorinvulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens)
 • De aanbeveling ‘kostentoerekening Beheer en Administratie’ van Goede Doelen Nederland
 • De gedragscode Fieldmarketing voor face-to-face marketing zoals streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving, van de DDMA (Data Driven Marketing Association)
 • De gedragscode Telemarketing van de DDMA (Data Driven Marketing Association) en de Klantenservicefederatie
 • De gedragscode van de Vereniging van Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN)

1988

De taak van het Rode Kruis in Nederland wordt opnieuw vastgelegd in een Koninklijk Besluit