Word vrijwilliger Doneer

Bij voedselnood vraagt lang niet iedereen om hulp

Geplaatst op 18 januari 2023

Blijkt uit recent onderzoek van het Rode Kruis

Steeds meer mensen lijken niet genoeg geld te hebben om voldoende eten te kopen. Toch geeft
één op de vier mensen aan dat zij bij voedselnood niet om hulp zouden vragen aan bekenden of
een overheidsorganisatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De drempel om hulp te
vragen aan een overheidsinstantie is het grootst. Iets minder dan de helft van de respondenten
(44%) zou dit niet doen of weet niet of ze dit zouden doen.

De meest genoemde reden om geen hulp te vragen is de overtuiging dat je zelf jouw problemen
moet oplossen. Ook willen mensen niet afhankelijk zijn van anderen. Daarna volgen schaamte en niet
bekend of geregistreerd willen staan als iemand die hulp nodig heeft. Terwijl respondenten veel
drempels voelen om hulp te vragen aan bekenden, willen ze zelf een ander wél helpen: 89% geeft
aan te helpen wanneer ze een vraag om hulp uit hun persoonlijke omgeving krijgen.

Het Rode Kruis krijgt steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten. “Het gaat ook om
mensen die het vorig jaar eigenlijk nog prima deden,” zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale
Hulp Nederland. “Mensen die het nu net niet meer lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan
schiet eten erbij in”. De coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten lijken hiervoor belangrijke
oorzaken. Het aantal vragen om hulp is sindsdien verder toegenomen.

Jongeren zijn bezorgder

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna één op de drie Nederlanders (28%) zich weleens zorgen maakt
of ze genoeg geld hebben voor voldoende eten. Het gaat om mensen uit alle lagen van de bevolking.
Opvallend is dat jongeren onder de 30 jaar en mensen tussen de 50 en 60 jaar zich de meeste zorgen
maken. Ook maakt één op de 5 fulltime werkenden zich weleens zorgen om eten; mensen die minder
werken zijn ook vaker bezorgd.

Ruim een kwart (27%) van alle ondervraagden kent mensen in hun directe omgeving om wie ze zich
zorgen maken dat ze misschien te maken hebben met voedselnood. Mensen die zich weleens zorgen
maken of ze zelf nog genoeg te besteden hebben voor eten, hebben ook vaker mensen in hun
omgeving om wie ze zich zorgen maken (49%).

Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen hoort te maken over eten, maar dit is wel
de realiteit. Om de groeiende groep mensen in binnen- en buitenland te helpen bij hun eerste
levensbehoeften (voedsel, water en onderdak) zijn we blij met iedere euro die we krijgen.
Overmaken kan via het Rode Kruis-gironummer 5125.

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten