Word vrijwilliger Doneer

Twee jaar Oekraïne: Rode Kruis ziet steeds meer mensen met schulden 

Geplaatst op 21 februari 2024

Aandacht en geld nemen af, maar humanitaire nood blijft  

Structurele hulp voor mensen die geraakt worden door het conflict in Oekraïne komt onder druk zolang het conflict aanhoudt. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Niet alleen hebben velen hun geliefden, huizen, bestaanszekerheid en spaargeld verloren, miljoenen mensen worstelen ook met een toenemende schuldenlast.  

In de afgelopen twee jaar bereikte het Rode Kruis 18 miljoen mensen die getroffen zijn door het conflict in Oekraïne. Velen van hen zullen ook de komende jaren hulp nodig hebben, vooral financiële steun. Het Rode Kruis schatte in 2022 dat er 840 miljoen euro nodig is om noodhulp te geven tot eind 2025. Van dat bedrag is nu 62 procent gedekt. We komen nog honderden miljoen tekort die nodig zijn om in de komende jaren hulp te bieden.  

Schulden en stress  

Uit eigen onderzoek blijkt dat meer dan 50 procent van de mensen in en rond Oekraïne moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Zij kampen in toenemende mate met mentale en psychologische problemen en geven aan veel stress te hebben door hun leefsituatie. 

In de landen rond Oekraïne, zoals Moldavië, Roemenië en Polen, leent zeker een derde van de gevluchte mensen geld om te overleven. Bedenk dat na twee jaar met weinig tot geen inkomen, slechte economische perspectieven en ook inflatie de spaargelden van veel mensen uitgeput zijn. Juist daarom biedt het Rode Kruis financiële hulp.  

Zeker 1,1 miljoen mensen kregen extra ademruimte voor de dagelijkse boodschappen, de huur of om hun doktersrekeningen en studiekosten te betalen door onze financiële hulp. Door hen een vast bedrag per maand te geven, kunnen zij zelf bepalen waar zij dit het hardst voor nodig hebben. Het stimuleert tegelijkertijd de lokale economie. 

Dit deed het Rode Kruis  

In twee jaar tijd wist het Rode Kruis in totaal 18 miljoen mensen noodhulp te geven in Oekraïne en in de vele omliggende landen. Voor 2,2 miljoen mensen vond het Rode Kruis een plek bij gastgezinnen. Ook boden we op andere manieren onderdak.  

Hulpverleners deelden in totaal 965.000 ton hulpgoederen uit in en buiten Oekraïne, zoals kleding, materialen om je huis mee te verstevigen of te repareren en huishoudelijke spullen. We boden medische, mentale en psychosociale hulp aan 1,8 miljoen mensen. 

Op plekken waar nog steeds zware gevechten plaatsvinden, wonen mensen tijdens de barre kou in beschadigde huizen. Zij zijn vaak verstoten van gas of elektriciteit en hebben amper voedsel, water en medicijnen. Zo’n 55 procent van de mensen in deze regio’s heeft dringend noodhulp nodig, maar velen krijgen dit niet vanwege het conflict. Het Rode Kruis doet er alles aan om iedereen te bereiken met noodhulp en reparatie van woningen en essentiële infrastructuur.  

Geld essentieel voor toekomst 

Hulpverleners zien dat integratie en educatie een uitdaging vormen voor mensen die buiten Oekraïne wonen. Daarom investeert het Rode Kruis hierin, door taalgroepen, omscholing en onderwijs op te zetten en door de onderlinge betrokkenheid met andere groepen in de samenleving te vergroten.  

Uiteindelijk is het doel mensen zoveel mogelijk zelfstandig en zelfvoorzienend te maken, zodat onze hulp niet langer noodzakelijk is. Maar tot die tijd zijn donaties voor het Rode Kruis essentieel om ons werk te kunnen blijven doen.  

Op de hoogte blijven over het Rode Kruis?

Volg ons via X of meld je aan voor de perslijst. Vragen over dit bericht?

Neem contact op met een woordvoerder

Meest recente berichten